Startmotordelar

Välkommen till Start & Generator Specialisten, din expert på startmotordelar.

Vi förstår vikten av en pålitlig startmotor och erbjuder därför ett brett sortiment av högkvalitativa delar som passar en mängd olika fordon och modeller. Oavsett om du behöver byta ut ankaret, drevet, kolhållaren, solenoiden eller andra komponenter, har vi de delar du behöver för att hålla din bil, båt eller entreprenadmaskin i rörelse.

Startmotor och dess delar

- Håll din motor i rörelse

När det är dags att byta eller reparera din startmotor, är det avgörande att ha de rätta delarna till hands. Startmotorn spelar en nyckelroll genom att omvandla elektrisk energi till mekanisk kraft, vilket får din motor att snurra. Utan en pålitlig startmotor kan du varken starta din bil eller båt.

Vanliga startmotordelar inkluderar:

Ankare: Ankaret utgör den roterande kärnan i startmotorn, drivet av ett magnetfält. Med koppartrådslindningar genererar ankaret en elektrisk ström när det exponeras för magnetfältet. Förbunden med en axel, har ankaret även en kuggkrans i ena änden.

Drev: Drevet är den kuggade komponenten som förenar ankaret med motorns svänghjul. Med en frikopplingsmekanism kan drevet glida fram och tillbaka på axeln. När startmotorn aktiveras rör sig drevet framåt och fångar svänghjulet. Vid start dras drevet tillbaka och kopplas bort från svänghjulet.

Kolhållare: Denna del förser ankaret med elektrisk ström. Kolhållaren är utrustad med kolborstar som pressas mot ankarets kollektor - en ring av kopparsegment på axeln. Genom att överföra strömmen från batteriet till ankaret skapas ett magnetfält som driver ankarets rotation.

Solenoid: Solenoiden reglerar kopplingen av drevet. En elektromagnetisk spole, den drar i en stång när den får ström från tändningsnyckeln. Stången, kopplad till en vipparm, skjuter fram drevet mot svänghjulet. Solenoiden fungerar också som en strömbrytare, som slår på och av strömmen till ankaret.