Batterier och tillbehör

Batterilampa
Vi har bil- och lastbilsbatterier för alla bilmärken, årsmodeller och specifikationer.
Så oavsett om du har en Volvo eller Saab, kanske en Opel, BMW eller Volkswagen, eller kanske till och med en DKW, Triumph eller Lotus, så har vi ett batteri för dig.

Är det dags att se över batteribanken i båten, så har du kommit till rätt ställe.
Vi har vanliga Bly-syrabatterier, såväl som GEL, AGM och Litiumbatterier, även för marint bruk.

Ska du ha batteri till din golfbil, MC, moppe, fyrhjuling, gräsklippare, vattenskoter eller snöskoter, så har vi givetvis batterier även det till dem.

Har du en personbil eller lätt lastbil så kan du få fram vilket batteri som passar till just din bil via regnr. söket ovan.
Har du ett originalnummer på ditt gamla batteri, så kan du testa att skriva in det i sökrutan för fritext ovan.
Eller så går du vidare och gör ditt urval via kategorierna nedan.
För fakta kring batterier, se Fakta och Felsökning
Våra batterier efter användningsområde


Våra batterier efter batterityper
Övrigt batterisortiment


Olika batterityper för olika ändamål

Det finns ett antal olika batterityper, våtcell, AGM, GEL och Litium är några av dem och alla behöver underhållas på lite olika sätt.

Våtcell och batterier med glasfiberseparatorer (AGM) är alla varianter av bly-syrabatteriet med olika för- och nackdelar och krav på underhåll.

Våtcellsbatterier eller påfyllningsbara som de också kallas, dominerar fortfarande en stor del av bilbatterimarknaden. Trots att de första våtcellsbatterierna vanligen var sköra glasbehållare där blystänger hängde ner genom den öppna överdelen, så har utvecklingen inom tillverkning, och naturligtvis också säkerhet, förvandlat våtcellsbatteriet till ett prisvärt, tillförlitligt och - om det underhålls på rätt sätt, långlivat fordsonsbatteri. Vi kallar dessa batterier för Bly-syrabatterier här på hemsidan.

Batterier med glasfiberseparatorer (Absorbent Glass Mat eller AGM) eller "torra" batterier, som de också kallas, är ett senare steg i utvecklingen av bly-syrabatterier. Istället för vatten eller gel finns i AGM-batterier en glasfiberfyllning som håller elektrolyten på plats. Optimabatterier är det mest kända batteriet med AGM-teknik.

GEL batterier har sin syra i geleform. GEL batterier är tåliga mot djupurladdningar och används tex i fordon med krävande elektrisk utrustning, elrullstolar och som förbrukningsbatterier i exempelvis båtar eller golfbilar.

Litiumbatterier är byggda av litium-celler med någon form av styrsystem samt överbelastningsskydd, inneslutet i ett skalskydd.
Fördelarna med litiumbatteri är dels vikten, c:a 70% lättare än blybatteri för samma ändamål, dels livslängden som oftast är 3-5 gånger längre. Medan ett blybatteri tar skada (förkortad livslängd) av för djup urladdning, kan litiumbatteriet laddas ur till det är helt tomt, utan att detta påverkar batteriet.
Alla dessa batterityper använder olika tekniker som passar för olika krav som fordonen ställer. En sak har de dock gemensamt och det är att alla måste underhållas noggrant, så att de ger den energi som behövs när de är i drift. Alla typer självurladdas och måste därför laddas då och då.

För att ditt batteri skall må bra och erhålla en lång livslängd, är det viktigt att du underhåller ditt batteri.
Läs hur du bäst tar hand om ditt batteri under batteriskötsel eller läs mer om underhåll på vår sida för batteriladdare .

Fakta och felsökning

Då många tycker att el är svårt att förstå gör vi en jämförelse mellan hur laddning av ett batteri fungerar samt hur det är att blåsa upp en ballong. Blåsa upp en ballong har nästan alla gjort, jämförelsen stämmer bäst överens med ett batteri som står ute i kyla (minusgrader).

Vid kyla kan det ta upp till 10 min innan ett batteri är mottagligt för ström och det är precis som första andetaget du blåser upp ballongen med, det är tungt och ballongen måste mjukas upp innan du kan fylla på med mer luft, nästa andetag är enklare och ballongen växer fort men ju närmare du kommer en maximalt fylld ballong desto svårare blir det att fylla på med luft. Likadant är det med ett batteri, generatorn får jobba hårt i början för att ”väcka” liv i batteriet och sedan laddar den batteriet tills det börjar bli färdigladdat, de sista ampererna är de svåraste.

Men varför blir det inte fulladdat av generatorn, även om de sista ampererna är svåra? Åter till ballongen, vad händer om du har hål i den samtidigt som du blåser upp den? Precis, den kommer inte bli fylld till 100 %. Gör vi då liknelsen på en generator som laddar så finns det alltid något i ett fordon/båt som förbrukar ström, motorelektronik, instrumentering, belysning, radio, kylskåp mm.

När generatorn jobbar förbrukar nästan alla motorer ström, om inte motorn gör det finns det oftast något annat, instrumentbelysning, halvljus, kylskåp, radio mm.

Om du samtidigt tänker att du har hål i ballongen så kommer du aldrig kunna fylla den till 100 %. För att få ballongen helt fylld med luft måste du täppa igen alla hål, även om det är jobbigt att fylla på med den sista luften så blir det möjligt.

Detta gäller precis på samma sätt med batteriet, när du slutar förbruka ström, vrider av huvudströmbrytaren och kopplar på din solcell eller batteriladdare så kommer batteriet kunna ta emot de sista ampererna.

Batterier är en färskvara och dess livslängd bestäms mycket utifrån vilken vård de får. För att bibehålla en lång livslängd så skall man se till att alltid ha ordentliga kablar och anslutningar mellan batteri och generator samt se till att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum, dock ej längre än 36 timmar om inte laddaren har Storage- eller float-läge.

Om batteriet börjar uppvisa försämrad effekt, kan det bero på följande felkällor:

Gammalt batteri

Om batteriet börjar bli svagt eller få dålig kapacitet bör man först kolla hur gammalt batteriet är. Blyackumulatorer blir sämre med tiden och måste till slut bytas ut. Med all teknik i dagens bilar är det inte ovanligt att livslängden är så kort som tre.

Ojämna celler

Ett batteri kan ha ojämna celler. När ett batteri har ojämna celler bestäms batteriets kapacitet av den sämsta cellen.

Kortslutna celler

Cellerna i ett batteri kan kortslutas. Det kan bero på genomslag i separator eller att slamrummet fyllts. Batteriet får då lägre tomgångsspänning. Slam i batteriet upptäcks genom att syran färgas brun, ett sådant batteri bör bytas.

Sulfaterat batteri

Om batteriet står oladdat en längre tid eller överladdas, så bildas ett lager blysulfat på elektroderna som verkar som en isolator. Detta kallas för en sulfatering och upptäcks genom att batteriet får dålig kapacitet samt att det går mycket fort att ladda batteriet, endast ett par minuter behövs. Problemet är att det går lika fort att ladda ur batteriet igen. Sulfateringen kan hävas genom att man laddar batteriet med låg ström under en längre tid. Bäst är dock att alltid ha batteriet fulladdat för att förhindra att sulfateringen uppstår. Om batteriet sväller, eller om det börjar tränga upp sulfater runt polerna, så rekommenderas det att batteriet byts ut.


Torrt batteri

Ett batteri bör alltid ha syranivån cirka 10 mm över plattorna. Om batteriet saknar elektrolyt över hela plattan förstörs det på kort tid. Att nivån i batteriet sjunker kan bero på för kraftig laddning, sprickor i batteriet eller att vätskan med tiden dunstar bort. Vanligt kranvatten innehåller ämnen som är skadliga för batteriet. För påfyllning skall destillerat (eller avjoniserat) vatten, även kallat batterivatten, användas. Om plattorna sticker upp över syrans nivå under för lång tid kan de få en permanent skada och måste då bytas ut.

Dåliga kablar

Även kablarna kan vara orsaken till att batteriet sakta försämras, ifall batteriet inte erhåller den laddning som generatorn genererar.
Om kablarna har oxiderat så att den har förlorat en del av sin ledningsförmåga, så kommer både batteri och generator att ta skada.
Den laddning som generatorn producerar, men som batteriet inte kan ta emot, kommer att omvandlas till värme i generatorn, vilket i sin tur kan komma att förstöra exempelvis generatorns dioder, regulator, lindning mm.
Även en kabel som ser frisk ut på utsidan, kanske bara har 50% av sin ursprungliga ledningsförmåga kvar, vilket man kanske ser ifall man skalar av en bit av skyddshöljet.
Givetvis gäller det att ha bra kabel på både plus och minussidan, så även jordkabeln till fordonets jordpunkt skall ha samma dimension som pluskabeln.

Oxiderad batterikabel

Hos oss finner du enbart batterier av hög kvalitet. Har du några frågor när du skall köpa batteri till ditt fordon är du välkommen att kontakta oss.

Batteriskötsel

Om du vill att ditt batteri skall få en lång livslängd, är det viktigt att du tar hand om ditt batteri, både när det används eller förvaras.

Tänk därför på detta:

Fukt och smuts bör avlägsnas från batteriet då detta kan leda till krypströmmar på locket vilket ökar risken för självurladdning på batteriet.

Skall du ställa undan ett batteri, exempelvis vinterförvara båtbatteriet, så bör batteriet var fulladdat innan det ställs på förvaring.
Ett oladdat batteri sulfaterar vid längre förvaring och utsätts det dessutom för minusgrader så fryser batteriet sönder.
Ett batteri på förvaring tappar ca:5% av sin kapacitet i månaden och förlorar därför sakta sin effekt med tiden.

Vid längre förvaring utan drift eller användning, bör batteriet laddas upp innan avställning och gärna även med vissa intervaller.
OBS!
Många batteriladdartillverkare anger tyvärr i sin marknadsföring/instruktionsbok att laddaren automatiskt övergår till underhållsladdning när batteriet är fulladdat och att man därför kan låta laddaren sitta ansluten på batteriet över en lång tid.
Detta är tyvärr felaktigt, så tillvida att inte laddaren har ett "storage" eller ett "float" läge. En "vanlig" laddare har nämligen en alltför hög spänning på deras så kallade underhållsladdning, vilket får till följd att batteriet kokar sönder under för lång laddning.
Man bör inte ladda ett batteri med vanlig underhållsladdning i mer än 36 timmar.

Om batteriets spänning understiger 12.4V i vilospänning bör det laddas för att undvika att det sulfaterar och tappar kapacitet.

Se till att använda rätt typ av batteri, beroende på användningsområde.
Ett startbatteri är konstruerat för att ge mycket ström under en kort tid vid startögonblicket, för att därefter direkt laddas upp av generatorn.
Ett startbatteri bör därför ej djupurladdas då detta kan förkorta batteriets livsläng.

Ett förbrukningsbatteri är cyklingståligt och kan djupurladdas på ett helt annat sätt än ett startbatteri, innan det behövs laddas upp på nytt.

Se till så att batteriet är rätt anslutet och inte polvänds.
Ett polvänt batteri i ett fordon kan exempelvis orsaka allvarliga skador på fordonets elsystem och exempelvis förstöra generatorns dioder.
Iakta därför försiktighet när du monterar ett batteri i fordonet.
När du demonterar ett batteri, börja då alltid med att ta bort jordanslutningen. Anledningen till detta är att ifall du råkar komma i kontakt med jord (någon del i motorrummet som har kontakt med jordanslutningen och som leder ström) med verktyget när du lossar pluspolens anslutning, så blir det ingen kortslutning ifall batteriets jordanslutning redan är demonterad.
Vid montering av batteriet, så börjar du istället med att ansluta batteriets pluspol och avsluta med att ansluta minuspolen till jord.

Att ladda upp batteriet med en batteriladdare då och då även ifall det är i drift, förlänger även det batteriets livslängd.