Startmotorer


Startmotorer

"Hur får jag fram vilken startmotor jag skall beställa?"


Det finns flera sätt att få fram vilken startmotor eller startmotordel som kan tillgodose just ditt behov.
Det mest träffsäkra sökresultatet uppnås ifall du har ett originalnummer på det befintliga aggregatet.

Ett originalnummer krävs även ifall du vill ha en specifik reservdel till ett aggregat.

Har du inte tillgång till ett originalnummer, så går det även i vissa fall att få fram aggregat via exempelvis regnummer eller fordonstyp, men då kan vi inte garantera att det blir rätt del.

Får du exempelvis fram flera olika aggregat, så kan samtliga passa, eller bara en av dem.
Även om du bara får fram ett aggregat, så utesluter det inte att det kan vara ett annat som sitter i just ditt fordon.


1. Sök via oe-nummer2. Sök via regnummer3. Sök via fordonstyp


Övrigt sortimentStartmotordelar
Observera att ett originalnummer på delen eller på generatorn ger störst chans att få fram rätt ersättningsdel.ABC-mått

Bilderna visar hur vi har mätt ABC-måtten som anges för respektive startmotor.


Felsökning vid startmotorproblem

Undersök kabelanslutningarna vid startmotorn och batteriet (polskorna). Byt ut eventuella skadade kablar och/eller anslutningar.
En enkel metod är att känna om det utvecklas värme vid kabelskorna. Blir det varmt är det ett problem med kabel, kabelsko eller pressningen. Anslut extern jordförbindelse med hjälp av en startkabel som kopplas mellan motorblocket och minuspolen på batteriet. Prova att starta. Ersätt eller montera en extra kabel om problemet försvinner när startkabeln är ansluten.
Upprepa samma procedur genom att koppla startkabeln mellan 30 (stora plusskruven på startmotorn) och plus på batteriet. Ersätt eller montera en extra kabel även här om problemet försvinner när startkabeln är ansluten.

Mät batteriets polspänning vid belastning. Ett fulladdat batteri mäter 12.7V och ska inte gå under 11.0V vid belastning om det är plusgrader ute.
Om batteriet har en kortsluten cell eller är dåligt laddat får inte startmotorn tillräckligt med ström och orkar inte således dra runt motorn (spänning under 10.0V vid startögonblicket).
Detta kan orsaka permanenta skador på startmotorn (solenoid och eller lindningarna i startmotorn tar skada/bränns). Även generatorn kan ta skada om den är kopplat till ett dåligt batteri (den producerar mer energi än batteriet tar emot och överskottet blir värme som bränner diodbrygga och/eller lindningarna).
Belastningstesta batteriet och byt ut om det trots laddning inte visar 12.7V.

Kontrollera att spänning 12.7V finns på anslutning 50 (kabeln från startnycken) vid startmotorn. Är spänningen för låg (under 11.0V) räcker inte strömmen till solenoiden och det händer ingenting. Felsök kabeln och dra en ny om det behövs. Vanliga fel är pressningen vid kabelskon samt kabelgenomföringen vid torpedväggen. Är kabeln hel hela vägen brukar problemet ligga i tändningslåset. Byt tändningslås eller bakstycket.