Är startmotorns kuggantal viktigt?

På vissa startmotorer förekommer olika antal kugg. I vissa fall har det stor betydelse om kuggantalet är densamma som för befintligt aggregat, men i vissa fall spelar det ingen roll. Det som avgör är drevets avstånd till startkransen. Om en startmotor förekommer med olika antal kugg, men har olika avstånd till startkransen, så fungerar båda två startmotorerna. Det drevet som har färre antal kugg och som är mindre i diameter, har ett ”offset” i förhållande till det större drevet och hamnar därför närmre startkransen. Men om dreven är olika stora och har samma placering i förhållande till startkransen, så fungerar de ej till samma applikation.

Startmotor med litet drev med offset
Startmotor med litet drev med offset

Startmotor med stort drev utan offset
Startmotor med stort drev utan offset

Ett sätt att kontrollera om dreven på två startmotorer kuggar i på samma ställe, är att mäta drevavståndet till startmotorernas monteringsfläns. Då tar man och placerar skjutmåttets bakkant mot startmotorns fläns, i den uppskattade vinkeln från startkransens centrum. Därefter skjuter man ut skjutmåttets mätsticka tills det når ett av drevets dalar. Sedan gör man likadant på den andra startmotorn och kontrollerar så att de har samma drevavstånd.
Det är dock viktigt att man mäter i samma vinkel på båda startmotorerna och att det är i samma vinkel som kransens anläggning.

Mätning av drevavstånd
Mätning av drevavstånd

För de vanligt förekommande Chevrolet Big- och Small-blockmotorerna med två olika storlekar på startkransen, kan man dock inte utgå från startmotorns flänskant. Detta då den är ”flytande” på dessa startmotorer och är inte fixerade mot någon fast punkt på motorn, utan följer bara med startmotorns axel.

Båda startmotorerna till dessa motorer har lika stora drev med lika många kugg, men dreven har helt olika offset på drevaxeln och passar därför enbart till ”rätt” startkrans. Dessa startmotorer är däremot väldigt lätt att särskilja, då de har helt olika bultmönster, antingen ett diagonalt bultmönster med två lika långa fästskruvar som passar till den större startkransen på 14” med 168 kuggar, eller ett rakt bultmönster med en lång och en kort skruv, som passar till det mindre på 12 ¾” och 153 kuggar.

Diagonalt bultmönster
Diagonalt bultmönster

Rakt bultmönster
Rakt bultmönster

I de äldre motorblocken finns det tre gängade hål för båda typer av startmotorer, så de passar rent fysiskt oavsett. Men drevet kommer inte att träffa rätt på kransen om fel startmotor monteras.

Hålindelning äldre Chevablock
Hålindelning äldre Chevablock

På vissa nyare motorblock finns endast det raka bultmönstret. Men i gengäld kan det förekomma olika sorters startmotorer i udda applikationer som inte passar sinsemellan. I dessa fall kan man jämföra med originalstarten innan man monterar en utbytesstart. Men istället för att jämföra drevavståndet till flänskanten, så får man jämföra drevavståndet till den uppskattade centrumlinjen till ena monteringsskruven.

Drevavstånd Chevastart
Drevavstånd Chevastart