GeneratordelarRegulatorer

Regulatorer

Regulatorn (även kallad laddningsregulator, laddrelä eller enbart relä) har till uppgift att reglera den utgående spänningen på generatorn så att batteriet får korrekt spänning.
För ett 12 volts system ligger denna spänning generellt på 14,0 - 14,9V men kan både ligga över eller under beroende på vilken batterityp generatorn jobbar mot. För ett 24 volts system är det 28,0 - 29,8V som intervallet.

Det finns två typer av regulatorer, elektromekaniska och elektroniska. Elektromekaniska är en äldre variant och används tillsammans med likströmsgeneratorer fram till 70-talet. Elektroniska kom på 60-talet och används än idag som regulator i växelströmsgeneratorer. Det finns även elektroniska regulatorer som ersätter de elektromekaniska.