Startmotordelar Solenoider

Solenoider

Solenoiden har två uppgifter att utföra. Dels ska den skjuta in drevet till startkransen och koppla in strömmen från batteriet till elmotordelen i startmotorn. Solenoiden har två spolar, en dragspole och och en hållspole. Dragspolens ändar är kopplade till tillslaget samt till skruven som leder strömmen ner till startmotorn (se bild 1). Denna skruv är kopplad via en kabel till pluskolen eller fältlindningen. Många kallar denna kabel för jordflätan. Det är egentligen felaktigt då det endast är dragspolen som använder denna kabel som jord. Startmotorn i sig får plusström genom denna kabel. Hållspolens ena ände är kopplad till tillslaget och den andra till jord, oftast godset (dvs metallhöljet) på solenoiden (se bild 2). Är startmotorn 2-polig (isolerad jord) är den andra änden kopplad till en separat minusskruv på solenoiden (se bild 3).


Fabrikat