DiodbryggorGeneratordelar
DIODMÄTNING:

CENTRUM AV ROTORN SKALL HA KONTAKT MED JORD
BÅDA SLÄPRINGARNA SKALL HA KONTAKT MED VARANDRA
SAMTLIGA LINDNINGAR SKALL HA KONTAKT MED VARANDRA


MÄTNING AV PLUSDIODERNA:
SVARTA MÄTDONET PÅ GENERATORNS B+
RÖDA MÄTDONET PÅ GENERATORNS LINDNINGSTRÅD (TRE UTGÅNGAR)
MÄTVÄRDET SKALL VARA LIKADANT PÅ SAMTLIGA TRE UTGÅNGAR.


MÄTNING AV MINUSDIODERNA:
RÖDA MÄTDONET PÅ GENERATORNS JORD
SVARTA MÄTDONET PÅ GENERATORNS LINDNINGSTRÅD (TRE UTGÅNGAR)
MÄTVÄRDET SKALL VARA LIKADANT PÅ SAMTLIGA TRE UTGÅNGAR.


MÄTNING AV FÄLTDIODERNA (OM SÅDANA FINNS):
SVARTA MÄTDONET PÅ GENERATORNS D+ (LAMPA)
RÖDA MÄTDONET PÅ GENERATORNS LINDNINGSTRÅD (TRE UTGÅNGAR)
MÄTVÄRDET SKALL VARA LIKADANT PÅ SAMTLIGA TRE UTGÅNGAR.

Diodmätning av plusdioder
Diodmätning av plusdioder
Diodmätning av minusdioder
Diodmätning av minusdioder

FabrikatKomponenterÖvrigt