Gaffel

Gaffeln är en viktig komponent för att startmotorn ska fungera korrekt, och om den går sönder eller slits ut kan det leda till problem med att starta bilen. En trasig gaffel kan orsaka att drevet inte rör sig alls, eller att det fastnar i ingrepp med svänghjulet och skapar ett högt ljud. Om man misstänker att gaffeln är defekt, bör man kontrollera den visuellt eller mäta dess motstånd med ett multimeter.