Diodbryggor

En diodbrygga är en elektronisk komponent som består av sex eller fler dioder som är kopplade i en bryggkrets. En diod är en komponent som bara släpper igenom ström i en riktning. En diodbrygga används för att omvandla växelström (AC) till likström (DC) och sitter monterad i den bakre delen av generatorn. En diod fungerar genom att växla polariteten på utgången så att den alltid är samma som på ingången, oavsett hur växelströmmen varierar. Detta kallas helvågslikriktning, eftersom hela vågformen av växelströmmen används.