Laddfördelning

Utforska laddfördelningen för litiumbatterier: enbankslösning eller tvåbankslösning.

En del väljer en enbankslösning när de installerar Litiumbatterier och använder Litiumbanken till både start och förbrukning.

Om du väljer en enbankslösning, säkerställ då att välja ett Litiumbatteri som är anpassat för att fungera även som startbatteri, då alla inte är att rekommendera för detta. Det är inte Litiumcellerna i sig som är begränsningen, utan att konstruktionen i batteriet tillåter de höga strömrusningar som det blir vid startögonblicket.

Väljer du istället en tvåbankslösning med ett traditionellt startbatteri som exemplvis Bly-syra eller AGM, så finns det flera sätt att ladda båda bankerna, trots olika batterityper.

* Skiljediod

Har du ett laddsystem med temperatursensor där du inte riskerar att överhetta generatorn, så kan du använda dig av en skiljediod/batteriseparator, som tex. Victrons ArgoFET. Generatorn ansluts då till skiljediodens ingång och batteribankerna till varsin utgång. Generatorn kommer då att ladda båda batteribankerna samtidigt, dock kommer den mesta laddningen att automatiskt gå till Litiumbatteriet, då motståndet är minst dit. Startbatteriet bör ändå inte ha så mycket laddbehov och kommer troligtvis ganska snabbt att bli fulladdat. När startbatteriet är fulladdat så fortsätter generatorn att ladda Litiumbanken.

Om regulatorn är programmerbar för olika batterityper, så välj förslagsvis då programmet för Litiumbatterier, det fungerar även för det traditionella startbatteriet.

* DC-DC laddare

En DC-DC laddare ansluts mellan primärbatteriet (som får sin laddning från generatorn) och sekundärbatteriet som då får sin laddning från primärbatteriet. Har man ett laddsystem med temperaturavkänning och vill kunna ladda sin Litiumbank snabbt, så kan en DC-DC laddare med fördel användas för att ladda ett startbatteri av traditionell teknologi som Bly-syra eller AGM. På så sätt kan man ställa in så att båda batterityperna får optimal laddning.

Har man en vanlig generator utan temperaturavkänning, så kan man ansluta den till startbatteriet av traditionell typ för att inte överhetta generatorn, och använda DC-DC-laddaren för att ladda Litiumbanken. Detta ger dock ingen maximal laddmöjlighet till Litiumbanken.

Här kan du läsa mer om DC-DC laddare