DC-DC laddare

Laddaa litiumbanken via en DC-DC laddare.

Ett sätt för att undvika att man överhettar generatorn vid Litiuminstallation, är att använda ett traditionellt startbatteri med exempelvis Bly-syra eller AGM-teknologi som generatorn ansluts till och från startbatteriet laddas Litiumbanken via en DC-DC laddare.

På så sätt arbetar generatorn mot startbatteriets interna motstånd och överhettas inte på samma sätt som när den arbetar mot Litiumbatteriets näst intill obefintliga motstånd.

DC-DC laddaren kommer att förse Litiumbanken med överskottet från startbatteriet utan att detta nämnvärt påverkar generatorn.

Denna lösning lämpar sig om man önskar vill behålla originalgeneratorn och inte avser att uppgradera till ett system med temperaturreglering. Det ger ingen högeffektiv laddning av Litiumbanken, men fungerar bra som komplement till exempelvis solceller eller liknande.

De vanligast förekommande DC-DC laddarna ger max 30A, men även 50A börjar dyka upp på marknaden. De flesta DC-DC laddarna går även att parallellkoppla för att öka kapaciteten.

En DC-DC laddare kommer bäst tillrätta som en "batteriseparator" om man har ett temperaturreglerat laddsystem som laddar Litiumbanken primärt och där man använder DC-DC laddaren för att ladda upp ett startbatteri av traditionell typ. Startbatteriet behöver oftast inte laddas upp så mycket, så då räcker DC-DC laddarens kapacitet mer än väl.