Elmotorer

Elmotorer för olika ändamål

Immar rutan igen på traktorn eller har elmotorn till båtens Powertrim brunnit? Vi har flertalet fläktmotorer, elmotorer, Powertrim-motorer och torkarmotorer att erbjuda. Hittar du inte just din elmotor på följande sidor, så kontakta oss så skall vi se vad vi kan göra. Ha då gärna, om möjligt, elmotorns originalnummer till hands, då detta underlättar vårt sökande.