Returer och reklamationer

Retur och återköp

För att ett återköp skall accepteras måste varan naturligtvis vara oanvänd. Vi behandlar endast föranmälda returer. Ångrar du ett köp eller har beställt fel, har du full retur- och bytesrätt om du sänder oss varan inom 30 dagar från att du erhållit varan. Har du beställt fel har vi rätt att ta ut ett returavdrag för våra frakt- och hanteringskostnader. Har vi gjort fel står vi för returfraktkostnaden. Returärenden äldre än 30 dagar från erhållandet hanteras ej. Fakturan/kvittot är ditt köpebevis. Returpaket får inte skickas till oss mot postförskott eller efterkrav och skall skickas direkt till oss med företagspaket. Vi har ej möjlighet att lösa ut paket på utlämningsställe, så Posten MyPack eller DHL Servicepoint är ej godkända leveranssätt. Returfrakten betalas av avsändaren om inte annat avtalats. Har vi sänt dig en felaktig vara får du tillbaka dina utlägg för frakten. Avsändaren står för transportrisken. När vi skickar ett paket till dig står vi för risken, vid returer till oss gör du det. Vid en retur skickar vi ut en retursedel till dig alternativt att du skickar tillbaka produkten till oss på egen hand. För att kunna hantera ditt ärende krävs det att du bifogar en retursedel

Bifoga gärna ditt kontonummer i paketet alternativt i ett e-mail till oss för att vi vid godkänd retur ska kunna betala tillbaka pengarna till dig snabbast möjligt. Har du betalat med kort när du beställde varan, så görs återbetalningen till samma kort som användes vid den betalningen.

Reklamation och garantianspråk

Vid garantianspråk där en vara gått sönder, behöver vi få in varan för att kunna konstatera felorsak. Kontakta oss så skickar vi en kostnadsfri retursedel som du kan använda för att returnera varan till oss. Konstaterar vi fel i material eller tillverkning reparerar vi varan eller sänder dig en ny enligt garantivillkoren. Godkännes ej garantianspråket, tar vi kontakt med er för vidare åtgärd, exempelvis om ni ändå önskar få felet åtgärdat eller erhålla en ny vara till självkostnadspris. Är det inget fel på varan, kontaktar vi er så att ni kan fortsätta felsökandet i maskinen och returnerar varan till er. Vi bjuder på returfrakten till er. Finns ingen möjlighet att returnera varan innan en ersättningsvara erhålls, skickar vi en ny vara mot faktura, samt en retursedel för retur av den felaktiga varan för bedömning. Vid godkänd reklamation, erhålles en kreditfaktura på samma belopp som fakturan på ersättningsvaran, som alltså tar ut varandra. Vi står för samtliga frakter och returer. Kan inte felet härledas till material eller tillverkningsfel och garantianspråket avslås, skall fakturan för ersättningsvaran betalas innan förfallodatumet. Är det inget fel på varan, kontaktar vi er för vidare felsökning. Har ersättningsvaran hunnit monteras, tas den ej emot i retur och fakturan skall betalas. Vill ni ha tillbaka den felfria varan, så returneras den till er mot frakt och hanteringskostnader. Återköp görs ej i detta fall då varan varit monterad. I de flesta fall när ett aggregat inte fungerar som det skall, ligger inte felet i aggregatet, utan oftast är felet monterings-, batteri- eller kabel-relaterat. För att undvika onödiga returhanteringar, för både dig som kund och oss som leverantör, är det därför viktigt att en ordentlig felsökning görs, innan aggregatet returneras till oss. Även i de fall där aggregatet verkligen är trasigt, så är oftast inte felorsaken material eller tillverkningsfel, utan i huvudsak relaterat även här till batteri eller kabelfel. Så börja alltid med att kontrollera batterispänningen (både på batteriet och vid själva aggregatet), spänningen, kablarna och anslutningar för tillslag och aktivering, jordanslutning osv. Vid en startmotor som inte fungerar ordentligt, så skall man ALDRIG börja knacka eller slå på elmotorhuset eller solenoiden, då detta kan medföra att startmotorn tar skada. Vid desa fall gäller ej längre garantin. Vid felsökning av en generator får ALDRIG batterikabeln lossas under gång, då detta kan medföra att generatorn tar skada. Det kan lätt uppfattas som ett solklart garantiärende ifall en ersättningsvara monterats och problemet försvunnit, men tyvärr är det inte alltid så enkelt. Vi ur- och inmontering av det gamla aggregatet och ersättningsaggregatet så kan ibland felorsaken automatiskt åtgärdas utan att man tänker på det. En generator med glappande B+ anslutning eller kontakt ansluts korrekt, en startmotor med koniska fästbultar dras åt ordentligt och startmotorn sitter inte längre snett eller glappar osv. För att vi skall kunna hantera ditt returärende utan dröjsmål, skall en retursedel alltid bifogas returen. Saknas denna, eller är ofullständigt ifylld, kan hanteringen komma att försenas eller garantianspråk automatiskt avslås utan felbedömning. Klicka på retursedel för att öppna upp den i pdf-format, skriv ut och fyll i och bifoga den med returen.

Vi rekommenderar att man skickar tillbaka produkten snabbast möjligt för att förhindra att man i bästa fall behöver ligga ute med pengar. I värsta fall åker man på inkassokostnader. Skulle man mot förmodan inte kunna skicka tillbaka produkten innan fakturan förfaller och man betalar fakturan så får man givetvis tillbaka beloppet så fort din retur blivit godkänd.

Vanliga frågor

Jag har fått en faktura med den nya leveransen men det var en ersättningsprodukt?
Eftersom vi skickar ut en ny produkt till dig innan vi fått tillbaka och godkänt din retur så får du en faktura av oss, denna faktura kommer helt eller delvis krediteras så fort vi mottagit din retur. Om returen ej godkännes, exemplvis vid avslag på ett garantianspråk, skall fakturan på ersättningsaggregatet betalas.
Jag har fått en faktura och en kreditfaktura. Vad gör jag nu?
 Du har fått faktura 25xxxx á 1750:- tillsammans med leveransen på ersättningsprodukten, när du skickat tillbaka den felaktiga produkten mottager du kreditfaktura 26xxxx á 1600:-. Du betalar då in 150:- till vårt bankgironummer som finns angivet på fakturan och anger som meddelande båda fakturanumren (25xxxx-26xxxx).
Måste jag betala fakturan jag fick med ersättningsleveransen?
Skickar du tillbaka returen i god tid innan fakturan förfaller kommer du mottaga en kreditfaktura på hela eller delar av beloppet. Har du inte skickat in returen så att den blivit mottagen och godkänd innan fakturan förfaller måste du kontakta oss alternativt betala fakturan för att förhindra att den skickas vidare för inkassohantering, vilket medför merkostnader.
Jag har en kreditfaktura som är på ett större belopp än fakturan. Hur gör jag nu?
Har du pengar tillgodo så kontaktar du oss och ger oss ditt kontonummer så att vi kan betala tillbaka beloppet till dig.

Gå gärna till våra Köpvillkor för mer information.

Klagomål