Stoppsolenoider

En stoppsolenoid består av en spole, en kärna, en fjäder och en ventil. När ström passerar genom spolen skapas ett magnetfält som drar in kärnan och öppnar ventilen. Detta tillåter bränsle att flöda till motorn och starta den. När strömmen bryts återgår kärnan till sitt ursprungliga läge med hjälp av fjädern och stänger ventilen. Detta stoppar bränsleflödet och stänger av motorn. En stoppsolenoid kan vara monterad på bränslepumpen, bränsleinsprutaren eller bränsleröret beroende på motortyp.

Produktlista

Du kan filtrera sökresultatet via filtreringsrutan: