Kolsatser

En kolsats är ett par av små kolbitar som kallas kolborstar. De används i bilens generator, som är en elektrisk komponent som drivs av motorn med hjälp av en rem. Generatorn har två uppgifter: att ge ström till alla saker i bilen som behöver el, och att ladda upp batteriet. Kolborstarna pressas mot en del av generatorn som snurrar runt, som kallas kollektor eller släpring. Kolborstarna gör att strömmen kan gå till generatorn och få den att snurra. När kolborstarna har blivit för slitna eller skadade måste de bytas ut. Det finns olika sorters kolsatser som passar olika bilar, men det är viktigt att välja rätt storlek och typ av kolborstar för att generatorn ska fungera bra.

Hittar du inte kolsatsen du söker, så kontakta oss så skall vi se vad vi kan göra. Ha då gärna, om möjligt, generatorns originalnummer till hands, då detta underlättar vårt sökande.

Produktlista