Fläktmotorer

Fläktmotorer är de delar som driver fläktar i olika system och applikationer, till exempel ventilation, kyla, värme och luftkonditionering. Fläktmotorer kan ha olika egenskaper och prestanda beroende på deras storlek, effekt, varvtal, spänning, ljudnivå och energieffektivitet. Det finns också olika typer av fläktmotorer, som universalmotorer, lågenergimotorer, tvärströmsfläktar och fläktvingar.