Temperaturreglering av generatorer

Litiumbatterier har ett väldigt lågt internt motstånd och accepterar gladeligen en hög laddningsström. På grund av detta måste
särskild hänsyn tas när ett litiumbatteri laddas från en vanlig växelströmsgenerator. De flesta växelströmsgeneratorer klarar inte att begränsa strömmen som går in i ett litiumbatteri och de kan skadas om de används för att ladda ett litiumbatteri då de snabbt blir överhettade vid högt effektuttag.

Det finns oss veterligen enbart tre generatorer på marknaden som har inbyggd temperaturavkänning som automatiskt begränsar effektuttaget om temperaturen blir för hög. Det är dels Hitachi 55A och 80A originalgeneratorerna förekommande bland annat på Yanmar, samt Mitsubishi 115A originalgeneratorn förekommande på Volvo Pentas D-motorer.

Hitachis temperaturbegränsare är dock ställd relativt lågt, runt 75 grader, vilket medför att de begränsar laddningen lite för tidigt vid laddning av Litiumbatterier, då det går väldigt snabbt att komma upp i de temperaturerna.

Mitsubishis temperaturbegränsare är däremot ställd på runt 100 grader, vilket fungerar bättre vid laddning av Litiumbatterier, då det är där runtomkring som arbetstemperaturen kommer att ligga, utan att vara skadlig för generatorn. Men vid temperaturer över det så börjar det bli skadligt för generatorn.

Observera att det enbart är originalgeneratorerna som har dessa temperaturbegränsare inbyggda, detta gäller ej för eftermarknadsaggregaten.

Det finns dock flera sätt att förhindra att generatorn blir överhettad och vi kommer här att ta upp några av dessa.

Överhettad generator

*Kylning

Oavsett vad man har för generator eller vilken typ av effektbegränsning man väljer, så är utfallet helt beroende på hur väl man lyckas tillgodose att generatorn får kalluft. Får inte generatorn tillräckligt med kylning, så kommer generatorn att bli överhettad om man inte har någon form av effektbegränsare, alternativt så kommer man inte få ut någon laddning om man har en effektbegränsare av någon form som begränsar laddningen när temperaturen blir för hög.

Så tillgodose alltid att generator har tillgång till rikligt med kalluft. De flesta motorrummen vid marina applikationer brukar oftast vara völdigt tillslutna och saknar naturlig tillförsel av kalluft. I dessa fall kan man exempelvis montera en sugfläkt i som skapar ett vakum i mottorrummet och därefter dra exempelvis ett spiro-rör från förslagsvis kölutrymmet i båten, där luften brukar vara sval. Placera rörets mynning riktad mot generatorns baksida, då generatorn suger kylluften bakifrån.

* Extern smartregulator med tempsensor

Det går att ersätta generatorns befintliga regulator med en extern regulator med möjlighet att ansluta en temperatursensor på generatorn. Många av dessa "smarta" regulatorer går dessutom att programmera så att de ger optimal laddning för tex. just Litiumbatterier.

Vi har valt att ta hem regulatorer från Balmar och Wakespeed och kan erbjuda kompletta paket med både generator och regulator. Vill man behålla sin originalgenerator så går det bra att enbart komplettera med en extern regulator, vi hjälper till att bygga om den befintliga generatorn.

Vill man ha möjlighet att snabb kunna ladda upp sin Litiumbank utan att riskera att överhetta generatorn, är detta den bästa lösningen för att maximalt kunna nyttja Litiumbatteriets möjlighet att ta emot laddning.

* DC-DC laddare

Om man inte har ett stort behov av att kunna ladda upp sin Litiumbank snabbt, så kan man använda sig av ett startbatteri av traditionell teknologi, exempelvis Bly-syra eller AGM, som en effektbegränsare. På detta sätt får generatorn ett internt motstånd att arbeta emot och generatorn kommer ej bli överhettad på samma sätt som när den arbetar mot Litiumbatteriets näst intill obefintliga motstånd.

Då använder man sig av en DC-DC laddare för att ladda Litiumbanken med överskottet från startbatteriet.