Temperatur påverkan batterier

Temperaturpåverkan


Litiumbatterier påverkas MYCKET av omgivningstemperatur.

Batterierna ska helst användas i en omgivningstemperatur på +20-25°C. Tänk på att batterier värmer upp varandra och ska därför monteras med
minst 10 mm mellanrum. Se även till att ha ett luftflöde för ventilation kring batterierna.


möjlig men med lägre kapacitet.
Optimal temperatur för Litiumbatterier = 20°CLitiumbatterier kan inte ta emot laddning i omgivningstemperaturer på under 0°C.
Laddning ska endast ske i plusgrader och med anpassad laddkälla. Urladdning i minusgrader är

Vid 0°C har batteriet ca 85% av angiven kapacitet. I minusgrader är kapaciteten <80%

Annat läge, så som liggande på långsidan, liggande på kortsidan, stående på annan sida kan resultera i minskad livslängd.
Litiumbatterier ska monteras stående eller liggande på långsida.

Observera att liggandes belastas BMS:en hårdare och bör undvikas.
Rekommendation: Installera batterierna stående med polerna uppåt.