Litium som startbatteri?

Kan jag använda mitt Litiumbatteri som startbatteri?

-Kan jag använda mitt Litiumbatteri som startbatteri?

Det beror helt på vad du har för batteri.

Litiumcellerna i sig har inga svårigheter att leverera tillräckligt med startström, tvärtom är de väldigt energieffektiva och har lätt för att både ta emot, som att leverera ström.

Det som avgör är hur batteriet är uppbyggt och en stor begränsning brukar vara kabelarean på kablarna som sammanfogar cellerna i batteriet, huruvida de klarar av den stora strömrusningen som uppstår vid startögonblicket.

I många fall är Litiumbatteriet endast avsett som förbrukningsbatteri och då är risken stor att kablarna smälter om man försöker använda det som ett startbatteri.

Är batteriet inte med säkerhet konstruerat för att fungera som ett startbatteri, så är en tvåbankslösning med ett startbatteri av traditionell typ, exempelvis Bly-syra eller AGM, att föredra.