Startmotorn - Vad gör den och hur fungerar den?

Om du har en bil eller en båt med en förbränningsmotor, så har du också en startmotor. Startmotorn är en elektrisk motor som används för att dra igång förbränningsmotorn när du vrider om nyckeln eller trycker på startknappen. Utan startmotorn skulle du inte kunna starta din bil eller båt, så det är en ganska viktig del.

Men vad gör startmotorn egentligen och hur fungerar den? I den här artikeln ska vi förklara startmotorns funktion, uppbyggnad, fel och underhåll. Vi ska också ge dig några tips på hur du kan välja rätt startmotor för din bil eller båt, och var du kan hitta kvalitativa och prisvärda startmotorer online.

Startmotorns funktion

Startmotorns funktion är att sätta igång förbränningsmotorn genom att rotera den med en viss hastighet. Förbränningsmotorn behöver nämligen en initial rörelse för att kunna skapa den inre förbränningen av bränsle och luft som ger motorn kraft. Startmotorn gör detta genom att koppla sig till motorns svänghjul, som är en stor metallskiva med kuggar på kanten. Svänghjulet är i sin tur kopplat till motorns vevaxel, som är den axel som överför motorns kraft till växellådan och hjulen.

Startmotorn drivs av bilens eller båtens batteri, som levererar en hög spänning till startmotorn när du startar fordonet. Startmotorn har en solenoid, som är en elektromagnetisk spole som fungerar som en strömbrytare. När du startar fordonet skickar tändningslåset en signal till solenoiden, som sluter en krets och skickar ström till startmotorns elmotor. Samtidigt skjuter solenoiden fram ett kuggdrev, som kallas för bendix, som griper tag i svänghjulets kuggar. Då börjar startmotorns elmotor att snurra och driva svänghjulet och vevaxeln runt.

När motorn har kommit upp i en tillräcklig hastighet, som är cirka 300 varv per minut, så sker den första tändningen av bränsle och luft i motorns cylindrar. Då tar motorn över och fortsätter att rotera av sig själv. Då släpper solenoiden kretsen och drar tillbaka bendixen från svänghjulet. Startmotorn stannar då och kopplas ur från motorn. Nu är motorn igång och du kan köra iväg.

Startmotorns uppbyggnad

Startmotorn består av flera delar som samverkar för att utföra startmotorns funktion. De viktigaste delarna är:

 • Elmotorn: Det är den del som omvandlar den elektriska energin från batteriet till mekanisk energi som roterar startmotorns axel. Elmotorn består av ett ankare, som är en roterande del med lindningar av koppartråd, och ett stator, som är en fast del med permanenta magneter. När ström går genom lindningarna skapas ett magnetfält som interagerar med statorns magnetfält och får ankaret att snurra. Ankaret är kopplat till ett kullager som minskar friktionen och slitage.
 • Kollektorn: Det är den del som överför strömmen från solenoiden till elmotorns lindningar. Kollektorn består av flera segment av koppar som är isolerade från varandra och fästa på ankarets axel. Varje segment är kopplat till en lindning på ankaret. På utsidan av kollektorn sitter två kolborstar, som är två bitar av grafit som pressas mot kollektorn med fjädrar. Kolborstarna är kopplade till solenoiden och leder strömmen till kollektorns segment. När ankaret roterar byter segmenten plats mellan kolborstarna och växlar strömmens riktning i lindningarna. Detta gör att magnetfältet i ankaret ändrar riktning och håller sig i fas med statorns magnetfält.
 • Solenoiden: Det är den del som fungerar som en strömbrytare och en koppling mellan startmotorn och svänghjulet. Solenoiden består av en elektromagnetisk spole som omger en kärna av järn, som kallas för plunger. Plunger har en stång som är kopplad till bendixen. När solenoiden får en signal från tändningslåset sluter den en krets och skickar ström till elmotorn och spolen. Spolen skapar ett magnetfält som drar in plunger och stång mot sig. Då skjuter stången fram bendixen mot svänghjulet. När motorn startar bryter solenoiden kretsen och släpper plunger och stång. Då drar en fjäder tillbaka bendixen från svänghjulet.
 • Bendixen: Det är den del som kopplar startmotorn till svänghjulet. Bendixen består av ett kuggdrev som är monterat på en spiralformad axel, som kallas för skruvaxel. Skruvaxeln är kopplad till startmotorns axel och kan glida fram och tillbaka på den. När solenoiden skjuter fram bendixen mot svänghjulet griper kuggdrevet tag i svänghjulets kuggar och överför rotationskraften från startmotorn till motorn. När motorn startar roterar svänghjulet snabbare än startmotorn och trycker tillbaka bendixen längs skruvaxeln. Då lossnar kuggdrevet från svänghjulets kuggar och kopplar ur startmotorn från motorn.

Startmotorns fel

Startmotorn är en robust och pålitlig del som inte kräver något särskilt underhåll. Men som alla mekaniska delar kan den slitas ut eller gå sönder med tiden. Några av de vanligaste felen som kan drabba startmotorn är:

 • Slitna kolborstar: Kolborstarna är de delar som slits mest i startmotorn, eftersom de gnids mot kollektorn varje gång startmotorn används. När kolborstarna blir för korta eller ojämna kan de inte leda strömmen tillräckligt bra till kollektorn och elmotorn. Detta kan leda till att startmotorn snurrar långsamt, ojämnt eller inte alls. Lösningen är att byta ut kolborstarna mot nya.
 • Skadad solenoid: Solenoiden är den del som styr startmotorns funktion och koppling. Om solenoiden blir skadad av överhettning, korrosion eller kortslutning kan den inte sluta eller bryta kretsen som den ska. Detta kan leda till att startmotorn inte får ström, får för mycket ström eller inte kopplas ur från motorn. Lösningen är att byta ut solenoiden mot en ny.
 • Sliten bendix: Bendixen är den del som kopplar startmotorn till svänghjulet. Om bendixens kuggdrev blir slitna eller skadade av för mycket tryck eller felaktig justering kan de inte greppa svänghjulets kuggar som de ska. Detta kan leda till att startmotorn snurrar utan att driva motorn, eller att startmotorn fastnar i svänghjulet och inte kopplas ur. Lösningen är att byta ut bendixen mot en ny.
 • Dåligt batteri: Batteriet är den del som ger startmotorn den elektriska energin som den behöver. Om batteriet är dåligt, urladdat, gammalt eller har dåliga anslutningar kan det inte leverera tillräckligt med spänning eller ström till startmotorn. Detta kan leda till att startmotorn inte får någon ström, får för lite ström eller får ojämn ström. Lösningen är att ladda, byta eller rengöra batteriet och dess anslutningar.

Startmotorns underhåll

Startmotorn är en del som inte kräver något särskilt underhåll, men det finns några saker du kan göra för att förlänga dess livslängd och förhindra fel. Här är några tips på hur du kan ta hand om din startmotor:

 • Använd startmotorn rätt: Startmotorn är inte gjord för att användas för länge eller för ofta. När du startar din bil eller båt, håll inte nyckeln eller knappen intryckt för länge. När motorn har startat, släpp nyckeln eller knappen direkt. Om motorn inte startar efter några försök, vänta några minuter innan du försöker igen. Detta förhindrar att startmotorn överhettas eller slits ut.
 • Håll startmotorn ren: Startmotorn är utsatt för smuts, fukt, salt och andra föroreningar som kan skada dess delar. Rengör startmotorn regelbundet med en trasa eller en borste för att ta bort eventuell smuts eller korrosion. Använd inte vatten eller lösningsmedel, eftersom det kan skada startmotorns elektriska delar. Smörj också startmotorns rörliga delar med ett lämpligt smörjmedel för att minska friktionen och slitage.
 • Kontrollera startmotorn: Startmotorn är en del som kan visa tecken på fel innan den går sönder helt. Kontrollera startmotorn då och då för att se om den fungerar som den ska. Lyssna på startmotorns ljud när du startar din bil eller båt. Om du hör några ovanliga ljud, som klickande, gnisslande, skrapande eller väsande, kan det vara ett tecken på att något är fel med startmotorn. Titta också på startmotorns utseende. Om du ser några sprickor, brännskador, läckage eller rost, kan det vara ett tecken på att startmotorn är skadad. Om du misstänker att något är fel med startmotorn, ta den till en verkstad eller byt den mot en ny.

Startmotorns val

Startmotorn är en del som måste passa till din bil eller båt. Om du väljer en startmotor som inte är kompatibel med din motor, kan du få problem med att starta din bil eller båt, eller skada din motor. Därför är det viktigt att du väljer rätt startmotor för din bil eller båt. Det finns några saker du kan titta på för att välja rätt startmotor:

 • Spänning: Startmotorn måste ha samma spänning som batteriet. De flesta bilar och båtar har ett 12-volts batteri, men det finns också fordon som har ett 6-volts eller ett 24-volts batteri. Om du väljer en startmotor med fel spänning, kan du skada startmotorn eller batteriet.
 • Ström: Startmotorn måste ha tillräckligt med ström för att kunna starta motorn. Strömmen mäts i ampere (A) eller kilowatt (kW). Ju större och tyngre motorn är, desto mer ström behöver startmotorn. Om du väljer en startmotor med för lite ström, kan du få problem med att starta motorn. Om du väljer en startmotor med för mycket ström, kan du slösa batteriets energi eller skada motorn.
 • Rotationsriktning: Startmotorn måste ha samma rotationsriktning som motorn. Rotationsriktningen kan vara medurs (CW) eller moturs (CCW). Om du väljer en startmotor med fel rotationsriktning, kan du skada motorn eller få problem med att starta bilen eller båten.
 • Storlek och form: Startmotorn måste ha en storlek och en form som passar till din bil eller båt. Startmotorn måste kunna monteras på ett säkert och stabilt sätt på motorn, utan att komma i konflikt med andra delar. Startmotorn måste också ha rätt antal och storlek på kuggar, så att den kan koppla sig till svänghjulet på ett korrekt sätt.

Startmotorns köp

Startmotorn är en del som du kan köpa online på ett enkelt och bekvämt sätt. Om du behöver köpa en ny startmotor, kan du hitta den hos oss på Start & Generator Specialisten. Vi har startmotorer till alla typer av bilar och båtar, från de mest kända tillverkarna och modellerna, till de mer ovanliga och speciella. Du kan söka efter din startmotor med ditt registreringsnummer eller med hjälp av vårt filter, där du kan ange spänning, ström, rotationsriktning, storlek och form.

Om du har några frågor eller funderingar, kan du kontakta vår kundservice som gärna hjälper dig.

Beställ din startmotor idag och få din bil i gång igen!