Solenoider

Har du någonsin undrat vad som händer när du vrider på tändningsnyckeln i din bil eller båt? Det är solenoiderna som gör att fordonets startmotor kan starta motorn. I den här texten ska vi förklara vad solenoider är, hur de fungerar och varför de är viktiga för startmotorer.

Vad är en solenoid?

En solenoid är en elektromagnet som består av en spole av tråd som omger en metallkärna. När ström passerar genom spolen skapas ett magnetfält som drar in kärnan. Kärnan är fäst vid ett drev som i sin tur driver motorns vevaxel. Solenoiden fungerar som en strömbrytare som slår på eller av startmotorn.

Hur fungerar en solenoid?

När du vrider på tändningsnyckeln skickas ström från batteriet till solenoiden via en tändningskabel. Solenoiden drar då in drevet som i sin tur driver motorns vevaxel. När motorn startar släpper solenoiden drevet och strömmen bryts. Solenoiden fungerar som en koppling mellan batteriet och startmotorn.

Varför är solenoider viktiga för startmotorer?

Solenoider är viktiga för startmotorer av flera anledningar. För det första gör de att startmotorn kan starta motorn utan att vara ständigt ansluten till batteriet. Detta sparar batteriets livslängd och förhindrar att startmotorn överhettas. För det andra gör de att startmotorn kan anpassa sig till olika typer av motorer och fordon. Det finns solenoider i många olika former och storlekar, beroende på vilken typ av startmotor och fordon de är avsedda för.

Hur byter man ut en solenoid?

Solenoider kan slitas ut eller gå sönder med tiden, vilket kan leda till problem med att starta fordonet. Därför är det bra att kontrollera och byta ut solenoiden vid behov. För att byta ut en solenoid måste du följa dessa steg:

  • Koppla bort batteriets minuspol för att undvika kortslutning.
  • Hitta solenoiden på startmotorn. Den brukar sitta på sidan eller ovanpå startmotorn.
  • Koppla bort kablarna från solenoiden. Märk upp kablarna så att du vet var de ska sitta senare.
  • Skruva loss solenoiden från startmotorn. Var försiktig så att du inte tappar några skruvar eller brickor.
  • Sätt fast den nya solenoiden på startmotorn. Se till att den sitter ordentligt och att drevet är i rätt läge.
  • Koppla tillbaka kablarna till solenoiden. Se till att de sitter fast och att polariteten är rätt.
  • Koppla tillbaka batteriets minuspol och testa startmotorn.

Sammanfattning

Solenoider är elektromagneter som drar in ett drev som i sin tur driver motorns vevaxel. Solenoider finns i många olika former och storlekar, beroende på vilken typ av startmotor och fordon de är avsedda för. Solenoider kan slitas ut eller gå sönder med tiden, vilket kan leda till problem med att starta fordonet. Därför är det bra att kontrollera och byta ut solenoiden vid behov.

Om du vill köpa solenoider till dina startmotorer kan du besöka vår webbshop. Om du vill lära dig mer om startmotorer och deras delar kan du läsa våra andra faktatexter. Om du har några frågor eller behöver hjälp med att välja solenoid kan du kontakta oss.