Är min startmotor trasig?

Startmotor är en vital komponent i din bil eller båt som möjliggör motorns uppstart. Men ibland kan startmotorn gå sönder eller slitas ut, och då kan du stöta på problem med att starta ditt fordon. Här är några tecken och symtom att vara uppmärksam på:

  1. Inget ljud när du försöker starta: Om du vrider om nyckeln eller trycker på startknappen, men ingenting händer, kan det vara ett tecken på att startmotorn inte får någon ström. Det kan bero på ett urladdat batteri, dålig anslutning mellan batteriet och startmotorn, eller skada på solenoiden, den del som styr startmotorn. Testa batteriet med en multimeter och kontrollera kablarna för rena och fasta anslutningar. Om allt är i gott skick, kan knacka lätt på solenoiden vara ett försök att lösa problemet. Annars kan du behöva byta ut solenoiden eller hela startmotorn.
  2. Ett klickande ljud när du försöker starta: Om du hör ett klickande ljud när du försöker starta, men motorn snurrar inte, kan det vara ett tecken på att startmotorn saknar kraft för att starta motorn. Detta kan bero på ett svagt batteri, högt spänningsfall mellan batteriet och startmotorn, eller slitage på startmotorn. Testa batteriet med en multimeter och mät spänningsfallet mellan batteriets pluspol och startmotorns pluspol vid start. Om spänningsfallet är för högt kan en dålig anslutning eller skadad kabel vara orsaken. Om batteriet och kablarna är i gott skick kan en startmotorsbyte vara nödvändig.
  3. Ett gnisslande eller skrapande ljud när du försöker starta: Ett gnisslande eller skrapande ljud vid uppstart kan indikera att startmotorns kuggdrev, som kopplar samman startmotorn och svänghjulet, inte matchar svänghjulets kuggar. Detta kan bero på slitna eller skadade kuggdrev, en böjd eller lös startmotorsaxel eller felaktig startmotorsposition. Kontrollera kuggdrevet och axeln för att säkerställa att de är i gott skick och justera startmotorns position om det behövs. Annars kan ett byte av kuggdrev eller hela startmotorn vara nödvändigt.
  4. Ett väsande eller brummande ljud när du försöker starta: Om du hör ett väsande eller brummande ljud när du försöker starta, men motorn snurrar inte, kan det indikera att startmotorn är fast eller överhettad. Detta kan bero på överanvändning, mekaniska hinder som hindrar rotationen eller kortslutning i startmotorn. Försök låta startmotorn svalna och se om problemet löses. Om inte kan en startmotorsbyte vara nödvändigt.

Om du misstänker att din startmotor är trasig, bör du ta den till en verkstad eller byta den så snart som möjligt. En trasig startmotor kan leda till andra problem med bilen eller båten, såsom skador på batteri, motor eller andra delar.

Om du behöver köpa en ny startmotor, hittar du den hos oss på Start & Generator Specialisten. Vi erbjuder startmotorer för alla typer av fordon, från de mest kända tillverkarna och modellerna till de mer ovanliga och specialiserade. Använd ditt registreringsnummer eller vårt filter för att söka efter rätt startmotor med avseende på spänning, ström, rotationsriktning, storlek och form.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår kundservice som gärna hjälper dig att hitta rätt startmotor för din bil eller båt. Beställ din startmotor idag och få din bil eller båt igång igen!