Felsökning av startmotorer

Säkerhet

Det absolut viktigaste när du ska felsöka är säkerheten så du inte skadar dig eller ditt fordon. Så börja alltid med att göra allting i lugn och ro så du får bästa förutsättningar för att göra din felsökning. Man kan lätt bli frustrerad av olika anledningar när det inte fungerar som man önskar. Därför rekommenderar vi att man undviker bruk av våld.

Observera att all felsökning sker på egen risk och ansvar.

Vad gör en startmotor?

En startmotors uppgift är att starta igång en större förbränningsmotor via ett bendixdrev. Ett bendixdrev är en mekanism som gör att startmotorns kuggkrans kan kopplas in och ut från svänghjulet på förbränningsmotorn. När fordonets motor är igång så kopplas startmotorns kuggkrans ur av solenoiden som drar ur kuggkransen från motorns svänghjul. Den får sin kraft ifrån fordonets batteri.

Startmotorn och batteriet

Batteriet ger ström till tändningen som är kopplad till startmotorn. När man startar fordonet så blir strömkretsen sluten och startmotorn får ström ifrån batteriet. De arbetar tillsammans och därför är det viktigt att kontrollera batteriets hälsa och spänning innan man tar sig an startmotorn. Visar mätningen mellan batteriets poler ett resultat runt 12,7V så är det oftast friskt. Då finns en bra förutsättning för att felsöka din startmotor.

Bra att ha inför felsökningen:

  • Voltmeter - För att mäta mellan batteriets plus (+) och minus (-) och även startmotorn.
  • Var gärna två personer, en som kontrollerar volten och en annan som vrider om tändningen.
  • Papper och penna/mobil - för att anteckna vad du får för resultat.

OBS! Vill du veta mer om startmotorers vanliga fel, fakta och förklaringar så scrollar du lite längre ner efter ”Hur du gör en felsökning” till ”Fakta - Symptom och vanliga fel”.

Hur du gör en felsökning

Även om du inte är en expert på startmotorer, generatorer eller batterier så kan du göra en grundlig felsökning av startmotorn. Har du ett uppenbart problem så kan du börja med att läsa ”Fakta - symptom och vanliga fel”

Spänningen (Volt)

Felsökning - 1. Mät batteriets vilospänning.

Börja alltid att mäta batteriets vilospänning. Ett batteri skall hålla runt 12.5-12.7V i vilospänning. Är det under detta så är spänningen för låg och batteriet måste laddas innan felsökningen fortsätter. Lägg den röda testkabeln på plus (+) och det svarta på minus (-).

Mät batteriets vilospänning
Mätning mellan plus (+) och minus (-) där värdet visar 12.54 volt. Lite lågt så bör därför laddas upp.
Felsökning - 2. Kontrollera pluskabeln.

Om startmotorns pluskabeln är skadad, ligger och glappar i anslutningarna eller har ärgat, så kan det vara så att det inte kommer fram tillräckligt med ström till startmotorn, även om batteriet håller bra laddning.

Finns inget uppenbart fel med kabeln så kan du gå vidare direkt till Felsökning - 3.

Kontrollera pluskabeln
Felsökning - 3. Kontrollmät den faktiska strömtillförseln som verkligen kommer fram till startmotorn.

(enklare om man är 2 som utför denna mätning)

Verkar batteriet och kabeln vara som det bör vara så mäter du på startmotorns plusanslutning för att se hur mycket voltstyrkan sjunker precis vid startögonblicket. En person vrider om tändningen via startnyckeln/knappen och en mäter med en multimeter/voltmätare. Här bör värdet vara kring (11,5V), 11.0V är gränsen för vad startmotorn behöver, framförallt om det är kallt. Under 11.0V så finns risk för skador eller att startmotorn inte fungerar.

Kontrollmät den faktiska strömtillförseln

Startmotor test 1 - Mätning på batteri

· Ett fulladdat batteri bör ligga runt ca 12,7V.

· Vid belastning sjunker volten till ca 11 - 11,5V.

Startmotor test 2 - Mätning på startmotor

Vid samma procedur så mäter du på startmotorns B+. Då bör du få samma volt som i första testet. Om du får ett annat resultat, låt säga 10,5V. Då har du ett spänningsfall på plus (B+) eller Minus (B-). Ett spänningsfall innebär att det går förlorat ström på vägen mellan batteriet och startmotorn, vilket kan bero på dåliga kontakter, skadade kablar eller för högt motstånd.

Felsökning - 4. Bygla över tillslaget

För att kontrollera om tillslaget fungerar, så bygla över tillslaget med en startkabel eller en skruvmejsel mellan startmotorns plusanslutning och tillslagets anslutning (oftast märkt med S). Om startmotorn startar varje gång som tillslaget får ström så är det troligtvis inget fel på startmotorn.

Skulle det ändå vara problem kring detta så finns risken att kabeln mellan tändningslåset och solenoiden har tappat ledningsförmåga. Det är vanligare än man tror.

Mer info om det finns i ”Symptom och vanliga fel

Byggling av tillslag
Byggling av tillslag
Felsökning - 5. Bygla elmotorn.

För att kontrollera om elmotorn fungerar, så bygla över elmotorn med en startkabel eller en skruvmejsel mellan startmotorns plusanslutning och elmotorns anslutning (oftast den nedre skruvanslutningen där det sitter en kabel eller metallfläta från elmotorn). Koppla ALDRIG minus (jord), då blir det kortslutning.

Byggling av elmotor
Byggling av elmotor

Fakta - Symptom och vanliga fel

Klickande ljud:

Hörs ett klickande ljud när du försöker starta bilen, men motorn snurrar inte runt.

Möjlig orsak: Detta kan betyda att batteriet är svagt eller att det finns en dålig kontakt i kablarna till startmotor eller solenoiden. Spänningsfall eller jordfel är också möjligt.

Konsekvens: Även om startmotorn funkar ett tag med detta fel så kommer den med största sannolikhet ge upp tillslut.

Åtgärd och förslag: Det är lite från startmotor till startmotor. Generellt så rekommenderar vi att man byter mot en ny, särskilt om det är en äldre. Är det en nyare så kan det vara värt att endast byta ut enstaka komponenter.

Gnisslande eller skrapande ljud:

Hörs ett gnisslande eller skrapande ljud när du försöker starta bilen, men motorn snurrar inte runt.

Möjlig orsak: Det kan betyda att kuggarna på bendixdrevet eller svänghjulet (startkransen) är slitna och skadade. Torr axel är en vanlig orsak också.

Konsekvens: Kan leda till att drevet går sönder och förstör främre gaveln som sedan leder till att resten av startmotorn blir mos.

Åtgärd och förslag: Vi rekommenderar att du byter ut den gamla startmotorn mot en ny.

Kabelproblem:

Kabeln har skadats, glappar eller ärgat.

Möjlig orsak: Kan vara så att kabeln inte är åtdragen, ligger emot något eller börjar ärga för att den är i en utsatt miljö. Kanske inte kommer fram tillräckligt med ström till startmotorn trots att batteriet håller bra laddning. För klen/fel dimension. Gått riktigt varmt.

Konsekvens: Startmotorn kan gå trögt eller bara klickar.

Åtgärd och förslag: Rekommenderar en grundlig rengöring. Byter ut alla kablar som är skadade och ser till att det är rättdimension.

Surrande ljud:

Det hörs ett surrande ljud när du försöker starta bilen, men motorn snurrar inte runt. Kallas för att ”starten fältar”.

Möjlig orsak: Kan vara så att det är bussning/lager problem. Kan utvecklas till ett ylande ljud som leder till kortslutning. Kan även betyda att ankaret har fastnat mellan två magnetfält och inte kan rotera.

Konsekvens: Blir oftast en hög strömförbrukning som gör att kablarna blir varma. Leder ofta till fler problem med startmotorn.

Åtgärd och förslag: Rekommenderas att byta ut startmotorn.

Rök och gnistor:

Det synes rök eller gnistor från startmotorn när du försöker starta fordonet.

Möjlig orsak: Symptomen kan vara lika till ”Surrande ljud”. Detta kan betyda att startmotorn har kortslutit eller överhettat.

Konsekvens: Blir en väldigt hög strömförbrukning och värme som blir till rök och kortslutning. Kan även förstöra batteriet.

Åtgärd och förslag: Stor sannolikhet att startmotorn behöver bytas. Finns även en risk att batteriet behöver bytas.

Låg spänning i startmotorn:

Börja med att kolla batteriets spänning. Du mäter en låg spänning (under 11V) på batteriet eller startmotorn med en voltmätare när du försöker starta fordonet.

Möjlig orsak: Detta kan betyda att batteriet är urladdat eller att det finns ett högt motstånd i kablarna till startmotorn. Batteriet är dåligt eller har låg spänning.

Konsekvens: Kan leda till att startmotorn går sönder om detta pågår en längre tid.

Åtgärd och förslag: Är batteriet dåligt så rekommenderas det att bytas ut. Är det bra och har normal spänning så kolla kablarna och anslutningar.

Beläggning på kontaktblecken:

De blir väldigt varma och sämre med tiden.

Möjlig orsak: Om start eller startförsök med för dåligt batteri eller tillslagskabel sker under en längre tid så kan en beläggning bildas på kontaktblecken pga gnistbildning mellan kontaktblecken inne i startmotorns solenoid.

Konsekvens: Det ger en sämre ledningsförmåga, kan även leda till att blecken ”svetsas” samman av gnistbildningen. Då kommer startmotorn att gå ända tills batteriet frånkopplas och startmotorn kommer med största sannolikhet brinna upp.

Åtgärd och förslag: Rengör/byt blecken, ev byt anslutningar och även kablar om de blivit dåliga.

Ålder och miltal:

Runt ca 25.000 mil så börjar livslängden avta men många andra faktorer påverka detta. Ibland kan det hålla kortare men även längre. Det beror helt enkelt på hur övriga komponenter sköts om som arbetar tillsammans med startmotorn.

Möjlig orsak: Ingenting håller för evigt så med tiden så behöver den förmodligen bytas ut.

Konsekvens: Kan leda till att övriga komponenter tar skada om startmotorn börjar bli dålig pga ålder eller miltal (slitage)

Åtgärd och förslag: Fungerar allt som det fortfarande ska så är det inget akut, dock är det bra att vara medveten om det.

Dåligt batteri:

Som nämnt tidigare så arbetar startmotorn och batteriet tillsammans. Startmotorn går trögt, blir svårt att starta fordonet eller får inte ens igång det.

Möjlig orsak: Finns väldigt många anledningar till att ett batteri har blivit dåligt. Men är batteriet dåligt så kommer startmotorn att överansträngas.

Konsekvens: Det leder till att startmotorn slits ut i förtid och därför måste repareras eller bytas ut helt.

Åtgärd och förslag: Är batteriet bortom räddning så rekommenderar vi att det bör bytas ut omgående så inte startmotorn behöver ta skada.

Vad brukar gå sönder i en startmotor:

De vanligaste komponenterna i en startmotor som brukar gå sönder är dess drev, kol eller solenoid.

Möjlig orsak: Finns många anledningar till att dessa delar går sönder. Slitage, ålder, misskötsel mm.

Konsekvens: Kan leda till att resten av startmotorn går sönder och även andra komponenter som arbetar med startmotorn.

Åtgärd och förslag: Om du vet vad som behöver bytas ut och du har kunskap för det så kan det vara värt att byta endast delar. Vi rekommenderar oftast att man byter ut hela startmotorn då det kan vara värt det i de långa loppet.

Fakta - Felsökning av startmotorer

Det vanligaste felet när en startmotor inte fungerar som den skall, är helt enkelt att batteriet håller för låg spänning och inte orkar dra runt startmotorn. Ett fel som då kan uppstå, är att ankaret bara rör sig en liten bit och blir hängande mitt emellan två magnetfält.

Ett tips som är vanligt förekommande i folkmun och något man kan läsa om här och där är att man kan få liv i en krånglande startmotor genom att knacka på den. Det kanske kan leda till att startmotorn startar nästa gång då ankaret lagt sig rätt, men från att ha varit ett tillfälligt problem så har du med stor sannolikhet fått ett permanent problem nu istället.

Detta beror på att de flesta startmotorer har permanentmagneter limmade på insidan av elmotorhuset, som lätt kan ta skada eller lossna i limningen av slag eller knackningar. Tyvärr så tror man felaktigt att åtgärden fungerade och att det var ett fel i startmotorn, då man i alla fall löste problemet för stunden. Därför är våran rekommendation att man aldrig skall slå eller knacka på en startmotor. Det är bättre istället att försöka göra en noggrann felsökning för att

Skulle det kännas som ett för stort problem eller bekymmer så är du varmt välkommen med din startmotor till oss på Start & Generator Specialisten, så felsöker vi den åt dig!