Fakta om B+ kabel - Varför den är viktig för din generator

Om du har en bil eller en båt med en förbränningsmotor, så har du också en generator som laddar ditt batteri och ger ström till dina elektriska system. Men för att din generator ska fungera optimalt, behöver den ha en bra anslutning till ditt batteri. Det är där B+ kabeln kommer in i bilden.

B+ kabeln är den kabel som förbinder din generator med ditt batteri. Den är oftast röd och har en tjocklek på mellan 6 och 120 mm2, beroende på hur mycket ström din generator producerar. B+ kabelns uppgift är att leda den ström som batteriet efterfrågar från generatorn, utan att skapa något spänningsfall eller värme.

Spänningsfall är skillnaden mellan spänningen vid generatorn och spänningen vid batteriet. Om spänningsfallet är för högt, betyder det att en del av strömmen inte kommer fram till batteriet, utan blir kvar i generatorn. Detta kan leda till att generatorn överhettas och skadas, eftersom strömmen omvandlas till värme i generatorns komponenter.

Värme är generatorns största fiende, eftersom den kan förstöra generatorns lindningar, dioder, regulator och andra delar. Om generatorn blir för varm, kan den sluta att ladda, ge för hög eller för låg spänning, eller gå sönder helt. Därför är det viktigt att B+ kabeln är tillräckligt tjock och i gott skick, så att den kan leda strömmen effektivt och hålla generatorn sval.

B+ kabelns fel

B+ kabeln är en del som kan slitas ut eller skadas med tiden, och då kan den orsaka problem med din generator. Några av de vanligaste felen som kan drabba B+ kabeln är:

 • För klen kabel: Om B+ kabeln är för klen för din generator, kan den inte leda den ström som batteriet efterfrågar, och då uppstår spänningsfall och överhettning i din generator. Detta kan bero på att kabeln var underdimensionerad redan från början, eller att du har bytt till en kraftigare generator utan att uppgradera kabeln. En tumregel är att kabeln ska vara minst 10 mm2 för en generator på 50 A, och minst 16 mm2 för en generator på 100 A.
 • Skadad kabel: Om B+ kabeln är skadad, till exempel av korrosion, nötning, klämning eller kortslutning, kan den inte leda strömmen ordentligt, och då uppstår spänningsfall och överhettning i din generator. Detta kan bero på att kabeln har utsatts för fukt, salt, smuts, värme eller mekanisk påverkan. En skadad kabel kan också orsaka gnistor, bränder eller elektriska stötar.
 • Dålig anslutning: Om B+ kabeln har en dålig anslutning till generatorn eller batteriet, till exempel om den är lös, smutsig eller rostig, kan den inte leda strömmen ordentligt, och då uppstår spänningsfall och överhettning i din generator. Detta kan bero på att anslutningen har lossnat, slitits ut eller oxiderats. En dålig anslutning kan också orsaka gnistor, bränder eller elektriska stötar.

B+ kabelns kontroll

B+ kabeln är en del som du bör kontrollera regelbundet, för att se om den är i bra skick och fungerar som den ska. Det finns några enkla sätt att kontrollera B+ kabeln, som du kan göra själv eller med hjälp av en verkstad. Här är några exempel:

 • Visuell kontroll: Du kan titta på B+ kabeln och se om den ser hel och ren ut, utan några sprickor, brännskador, läckage eller rost. Du kan också titta på anslutningarna till generatorn och batteriet och se om de är fasta och rena, utan några lösa eller trasiga skruvar eller klämmor.
 • Spänningsmätning: Du kan mäta spänningen på både B+ anslutningen på generatorn och B+ polen på batteriet med en multimeter, när generatorn laddar. Det ska vara exakt samma värde vid de båda anslutningarna, till exempel 14 V. Om det skiljer sig mer än 0,5 V, till exempel 14 V vid generatorn och 13,5 V vid batteriet, betyder det att det finns ett spänningsfall i B+ kabeln, och då bör du byta ut den.
 • Strömmätning: Du kan mäta strömmen som går genom B+ kabeln med en amperemätare, när generatorn laddar. Strömmen ska vara lika stor som generatorns laddström, till exempel 50 A. Om strömmen är mindre än generatorns laddström, till exempel 40 A, betyder det att det finns ett spänningsfall i B+ kabeln, och då bör du byta ut den.

B+ kabelns byte

B+ kabeln är en del som du kan byta ut själv eller med hjälp av en verkstad, om den är för klen eller skadad. Det är inte så svårt att byta ut B+ kabeln, men du måste vara försiktig och följa några säkerhetsregler. Här är några steg du kan följa när du byter ut B+ kabeln:

 • Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
 • Koppla loss minuspolen från batteriet, för att undvika kortslutning eller elektriska stötar.
 • Hitta B+ kabeln som går från generatorn till batteriet. Den är oftast röd och har en tjocklek på mellan 6 och 120 mm2.
 • Lossa skruven eller klämman som håller fast B+ kabeln vid generatorn. Dra försiktigt ut kabeln från generatorn.
 • Lossa skruven eller klämman som håller fast B+ kabeln vid batteriet. Dra försiktigt ut kabeln från batteriet.
 • Ta bort den gamla B+ kabeln och lägg den åt sidan.
 • Ta fram den nya B+ kabeln och se till att den har samma längd, tjocklek och anslutningar som den gamla. Om du är osäker på vilken B+ kabel du ska välja, kan du kontakta oss för rådgivning.
 • Sätt in den nya B+ kabeln i generatorn och dra åt skruven eller klämman som håller fast den. Se till att kabeln sitter ordentligt och inte har någon glapp.
 • Sätt in den nya B+ kabeln i batteriet och dra åt skruven eller klämman som håller fast den. Se till att kabeln sitter ordentligt och inte har någon glapp.
 • Koppla tillbaka minuspolen till batteriet och se till att den sitter ordentligt och inte har någon glapp.
 • Starta motorn och kontrollera att generatorn laddar som den ska. Du kan mäta spänningen och strömmen på B+ kabeln med en multimeter, för att se om det finns något spänningsfall eller överhettning.

Var kan du hitta din B+ kabel?

Om du behöver köpa en ny B+ kabel till din bil eller båt, kan du hitta den hos oss på Start & Generator Specialisten. Vi har B+ kablar i olika längder, tjocklekar och anslutningar, som passar till alla typer av generatorer och batterier.

Om du har några frågor eller funderingar, kan du kontakta vår kundservice, som gärna hjälper dig att hitta rätt för ditt fordon.

Beställ din B+ kabel idag och få din generator att fungera optimalt!