Generator nummerplacering

För att få fram rätt generator eller del till en generator är det bäst att utgå från det nummer som står på generatorn.

Bilderna nedan visar var på aggregatet tillverkarna har placerat sitt artikelnummer.


Vilken anslutning ska jag använda?

Anslutningar generatorer:

B+ = Batteriplus

B- = Jord

D+ = Laddningslampa

D- = Jord

DF = Fältström

F = Fältström

61 = Laddningslampa

L = Laddningslampa

W = Varvräknare

Lin = Data-anslutning

COM = Data-anslutning

DFM = Data-anslutning

FR = Data-anslutning

LI = Data-anslutning

RC = Data-anslutning

S = Sensor

30 = Batteriplus

15 = Tändningsström

IG = Tändningsström

I = Tändningsström

R = Tändningsström

+ = Tändningsström


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss!