Startmotorer – Fakta och felsökning

Startmotorer – Fakta och felsökning

I nästan 9 av 10 fall när kunder kommer in med en trasigt startmotor eller generator till oss, så visar det sig att det inte ens var fel på aggregatet. Felet ligger nämligen oftast i ett dåligt batteri, B+ kabel, jordanslutning, tillslag, laddlampa eller liknande. I de fall som det verkligen är ett fel på aggregatet, så är felorsaken i 9 fall av tio samma som ovanstående…

Så, innan man dömer ut ett aggregat, så kan det vara bra att genomföra en grundlig felsökning.

Nedan följer några punkter som kan hjälpa till att kanske fastställa, eller tom. lösa problemet.

Fakta och felsökning för startmotorer

Det vanligaste felet när en startmotor inte fungerar som den skall, är helt enkelt att batteriet håller för låg spänning och inte orkar dra runt startmotorn. Ett fel som då kan uppstå, är att ankaret bara rör sig en liten bit och blir hängande mitt emellan två magnetfält.

Ett tips som är väldigt vanligt förekommande både i folkmun och på många forum på nätet, är att man kan få liv i en trilskande startmotor genom att slå på den med ett hårt föremål. Gör man det i detta fall, så kommer förvisso startmotorn kanske att starta vid nästa startförsök, om ankaret har hamnat i rätt läge igen och batteriet fått någon minut på sig att återhämta sig för ytterligare ett startförsök. Men, hade man inte en trasig startmotor innan, så har man det troligtvis nu.

Detta beror på att de flesta startmotorer har permanentmagneter limmade på insidan av elmotorhuset, som lätt kan ta skada eller lossna i limningen av slag eller knackningar. Tyvärr så tror man felaktigt att åtgärden fungerade och att det var ett fel i startmotorn, då man i alla fall löste problemet för stunden. Så därför är vår rekommendation att man ALDRIG skall slå eller knacka på en startmotor. Bättre är istället att försöka göra en noggrann felsökning enligt nedan, för att konstatera om det verkligen är i startmotorn som felet ligger, eller någon annanstans.


Voltspänningen

1. Mät batteriets vilospänning.
Ett batteri skall hålla 12.5-12.7V i vilospänning. Håller batteriet ett lägre eller högre värde finns risk för att batteriet har sulfaterat pga. för lite eller för mycket laddning, eller att batteriet har en kortsluten cell. Även ett batteri som håller 12.7V kan dock vara skadat, så det är ingen garanti för att batteriet är helt friskt, men ger i alla fall en hint om ifall det inte är bra. Se separat fakta och felsökning för batterier. Håller batteriet ett för lågt värde, testa att ladda upp batteriet, alternativt byt batteriet mot ett nytt och se ifall problemet kvarstår. Läs mer om fakta och felsökning för batterier här.

2. Kontrollera pluskabeln.
Om startmotorns pluskabeln är skadad, ligger och glappar i anslutningarna eller har ärgat, så kan det vara så att det inte kommer fram tillräckligt med ström till startmotorn, även om batteriet håller bra laddning.

3. Kontrollmät den faktiska strömtillförseln som verkligen kommer fram till startmotorn.
Om batteriet tycks vara friskt vid en första kontrollmätning enligt ovan, så mät på startmotorns plusanslutning för att se hur mycket Voltstyrkan sjunker precis vid startögonblicket. Detta görs förslagsvis lättast om man är två personer, en som aktiverar startmotorn via startnyckeln/startknappen och en som mäter med en voltmeter nere på startmotorn. Precis vid startögonblicket så kommer Voltstyrkan att sjunka en aning. Om den sjunker ner till 11.5V så är det inget fel på strömtillförseln. Är den nere på 11.0V så ligger det på gränsen för vad startmotorn behöver, framförallt om det är kallt. Vid 10.5V finns risk för skador på startmotorn och under 10V så bör egentligen inte startmotorn fungera.

Funktion

Om batteri och pluskabeln verkar vara OK, så fortsätt med att kontrollera startmotorns funktion.

Bygling av tillslag 4. Bygla tillslaget.
Ta exempelvis en skruvmejsel eller en kabelstump och bygla under ett kort ögonblick + anslutningen på startmotorns solenoid (den skruvanslutning som leder till batteriets pluspol) till solenoidens tillslag (den anslutningen som leder till startnyckeln).

Om startmotorn startar varje gång som tillslaget får ström, så är det troligtvis inget fel på startmotorn. I detta fall kan det vara så enkelt att kabeln från tändningslåset till solenoiden har tappat ledningsförmåga och inte klarar av att tillföra den strömmen som solenoiden kräver. Detta är ett vanligare fel än vad många tror.

Start eller startförsök med för dåligt batteri eller tillslagskabel, kan medföra gnistbildning mellan kontaktblecken inne i startmotorns solenoid. Sker detta under en längre tid, kommer en beläggning att bildas på kontaktblecken, vilket ger en sämre ledningsförmåga med trilskande startförsök till följd. I värsta fall kan även en gnistbildning medföra att blecken ”svetsas” samman och startmotorn hänger sig. Då kommer startmotorn att gå ända tills batteriet frånkopplas och startmotorn kommer med största sannolikhet att brinna upp.

Bygling av elmotor 5. Bygla elmotorn.
För att kontrollera om elmotorn fungerar, så bygla solenoidens plusanslutning till solenoidens förbindelseanslutning till elmotorn (oftast den nedre skruvanslutningen där det sitter en kabel eller metallfläta från elmotorn). Denna anslutning kallas ofta felaktigt för ”minusfläta”, vilket inte är sant. Den ger visserligen solenoidens dragspole jord vid startögonblicket, men får ALDRIG kopplas till jord, då detta kommer att medföra kortslutning. Om startmotorn börjar snurra i detta läge och låter hel, så är troligtvis även elmotorn hel. Då det oftast är solenoiden som kastar ut drevet, så bör inte motorn gå igång, men ibland kan det räcka med centrifugalkraften för att även kasta ut drevet och starta motorn. Om det inte händer något, eller kanske enbart uppstår lite gnistbildning, så är troligtvis elmotorn trasig.