Startmotordelar

Startmotordelar är viktiga komponenter för att starta din bil eller båt. Hos oss hittar du ett brett sortiment av startmotordelar för olika modeller och märken. Välj bland ankare, drev, kolhållare, solenoid och mycket mer. Beställ enkelt och tryggt online hos oss!

Startmotor och dess delar

När du behöver byta eller reparera din startmotor är det viktigt att du har rätt delar till hands. Startmotorn är den enhet som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi och får din motor att snurra. Utan en fungerande startmotor kan du inte starta din bil eller båt.

Startmotordelar består av flera olika delar som samverkar för att skapa en kraftfull och pålitlig start. Några av de vanligaste startmotordelarna är:

  • Ankare: Ankaret är den roterande delen av startmotorn som drivs av ett magnetfält. Ankaret har flera lindningar av koppartråd som skapar en elektrisk ström när de utsätts för ett magnetfält. Ankaret är fäst vid en axel som har en kuggkrans i ena änden.
  • Drev: Drevet är den kuggade delen av startmotorn som kopplar ihop ankaret med motorns svänghjul. Drevet har en frikopplingsmekanism som gör att det kan glida fram och tillbaka på axeln. När startmotorn aktiveras skjuts drevet framåt och griper tag i svänghjulet. När motorn startar dras drevet tillbaka och frikopplas från svänghjulet.
  • Kolhållare: Kolhållaren är den del av startmotorn som förser ankaret med elektrisk ström. Kolhållaren har flera kolborstar som pressas mot ankarets kollektor, som är en ring av kopparsegment på axeln. Kolborstarna överför strömmen från batteriet till ankaret och skapar ett magnetfält som får ankaret att rotera.
  • Solenoid: Solenoiden är den del av startmotorn som styr när drevet ska kopplas in och ut. Solenoiden är en elektromagnetisk spole som drar i en stång när den får ström från tändningsnyckeln. Stången är kopplad till en vipparm som skjuter fram drevet mot svänghjulet. Solenoiden fungerar också som en strömbrytare som kopplar in och ur strömmen till ankaret.