Spänningsomvandlare/batteriladdare 50A Buck-Boost, DC/DC-omvandlare för att ladda ett 12/24V servicebatteri med en intelligent generator.


Utgångsström max: 50A


En DC-DC-omvandlare för att ladda ett 12 eller 24V servicebatteri i fordon med en intelligent generator.
(regenerativ bromsning, Euro 5 och Euro 6 motorer)

DC-DC omvandlaren Buck-Boost är en DC-DC-omvandlare för att ladda 12 eller 24V servicebatterier i fordon med en intelligent generator. Omvandlaren laddar hjälpbatteriet med en förinställd utgångsspänning och undviker på så sätt för hög spänning (t.ex. Mercedes: 15,4V) eller för låg spänning.

System för detektion när ”motor igång”
Fullständig urladdning av fordonets startbatteri undviks tack vare ett inbyggt detektionssystem som känner av när ”motorn är igång”.
Istället för detta detektionssystem kan omvandlaren också aktiveras med en programmerbar ingång (D+, CAN bus eller (+)15 anslutning).

Fullständigt programmerbar
Omvandlaren kan programmeras fullständigt med en enkel och användarvänlig PC-applikation.
(Kräver en kabel med USB typ A hane till USB typ B hane)

En produkt för 12V, 24V och 12/24V system.
Omvandlaren kan programmeras för att ladda ett 12V eller 24V startbatteri från antingen en 12V eller en 24V generator och startbatteri.

Begränsning av laddningsström och ingångsström
Utgångsströmmen fastställs av följande faktorer:
- Inställningen för maximal laddningsström.
- Inställningen för maximal ingångsström.
- Begränsningen av maximal drifttemperatur på omvandlaren.

Indikator för ingångsstatus (LED)
Grön: omvandlare på
Gul: ingångsspänning under tröskelvärde, omvandlare av
Röd: övertemperatur, omvandlare av
Blå: snabb blinkning: motor igång, omvandlaren kommer att starta efter inställd fördröjning
Blå: långsam blinkning: ingångsunderspänning, omvandlare av

Indikator för utgångsstatus (LED)
Grön: omvandlare av, normal batterispänning
Gul: omvandlare av, låg batterispänning
Röd: omvandlare av, batteri urladdat eller ej anslutet
Lila: omvandlare på

Specifikationer:
Spänningsintervall, ingång: 10-30V
Underspänningströskel: 10V
Utgångsspänningsintervall: 10-30V
Maximal laddningsström: 12V :50A /24V :25A

Effektförbrukning
Omvandlare av, lysdioder av (strömsparläge): 7mA

Av/på ingång (stift 1, lila kabel)
”På” tröskelspänning; > 2V
Maximal ingångsspänning; 30V

ALLMÄNT
Driftstemperaturintervall: -25~+60°C
Omgivningstemperatur Maxström: upp till 60°C
Vikt: 1,4kg
Dimensioner:213 x 120 x 30mm

ORI 303050000