Batteriövervakningssystem för Litiumbatteribanker.

Skyddar mot över- och underspänning samt mot övertemperatur.


Skyddar varje individuell cell i ett litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4 eller LFP).
Varje individuell cell i ett LiFePO4-batteri måste skyddas mot över- och underspänning samt mot
övertemperatur.
Victrons LiFePO4-batterier har en inbyggd kontroll för balans, temperatur och spänning (akronym BTV) och
kopplas till VE.Bus BMS med två runda M8 anslutningsset.
BTV-kontrollerna på flera batterier kan kedjekopplas. Upp till tio batterier kan parallellkopplas och upp till
fyra batterier kan seriekopplas (man kedjekopplar helt enkelt BTV-kontrollerna) vilket ger en 48 V
batteribank med upp till 2000 Ah. Vänligen läs beskrivningen för LiFePO4 batterier för mer detaljer.
BMS kommer att:
- Stänga ner eller koppla bort belastningar om det finns risk för cellunderspänning.
- Minska laddningsströmmen om det finns en förestående risk för cellöverspänning eller
övertemperatur (endast VE.Bus produkter, se nedan) och
- Stänga ner eller koppla bort batteriladdare om det finns en förestående risk för
cellöverspänning eller övertemperatur.
Skyddar 12 V och 48 V system
BMS driftspänningsområde: 9 till 70 V DC.
Kommunicerar med alla VE.Bus-produkter
Ve.Bus BMS kan anslutas till en MultiPlus, Quattro eller Phoenix växelriktare med en standard RJ45 UTPkabel.
Andra produkter, utan VE.Bus kan kontrolleras så som visas nedan:
Belastningsfrånkoppling
Utgången för belastningsfrånkoppling är oftast hög och den flyter fritt om det finns en förestående risk för
cellunderspänning. Maximal ström: 2 A.
Utgången för belastningsfrånkoppling kan användas för att kontrollera funktionerna för
- fjärrstyrd av/påslagning av en belastning, och/eller
- fjärrstyrd av/påslagning av en elektronisk belastning (BatteryProtect), och/eller
- ett Cyrix-Li-Load- relä.
Laddningsfrånkoppling
Utgången för laddningsfrånkoppling är oftast hög och den flyter fritt om det finns en förestående risk för
cellöverspänning eller övertemperatur. Maximal ström: 10 mA.
Utgången för laddningsfrånkoppling kan användas för att kontrollera funktionerna för
- fjärrstyrd av/påslagning av en laddare, och/eller
- ett Cyrix-Li-Charge-relä och/eller
- en Cyrix-Li-ct Batterikombinerare.
LED-indikatorer
- På (blå): VE.Bus-produkterna är påslagna.
- Cell>4 V eller temperatur (röd): utgången för laddningsfrånkoppling är lög på grund av en
förestående risk för cellöverspänning eller övertemperatur.
- Cell>2,8 V (blå): utgången för belastningsfrånkoppling är hög.

Specifikationer:

Spänningsintervall, ingång: 9-70 VDC
Strömförbrukning, normal drift: 10 mA (undantaget belastningsfrånkopplingsström)
Strömförbrukning, låg cellspänning: 2 mA
Utgång för belastningsfrånkoppling: Normal hög
Källströmsbegränsning: 2 A
Sänkström: 0 A (utgång fritt flytande)
Utgång för laddningsfrånkoppling:
* Normal hög
* Källströmsbegränsning: 10 mA
* Sänkström: 0 A (utgång fritt flytande)

Allmänt:
VE.Bus kommunikationsport: Två RJ45-uttag för att ansluta till alla Ve.Bus-produkter.
Driftstemperatur: -20 till +50 °C 0 - 120 °F
Luftfuktighet: Max 95 % (icke-kondenserande)
Skyddsklass: IP20

Hölje:
Material och färg: ABS, mattsvart
Vikt: 0,1 kg
Dimensioner (h x b x d): 105 x 78 x 32 mm

Föreskrifter:
Säkerhet:EN 60950
Emission: EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunitet: EN 61000-6-2, EN61000-6-1, EN 55014-2
Automotiv: Föreskrift FN/ECE-R10 Rev. 4BMS 300200000

Med växelriktare/laddare

Utan växelriktare/laddare