MULTIPLUS-II 12/3000/120-32
Kombinationen av en laddare och en inverter i samma enhet.

32 A Transfer
Inverter: Omformar 12V DC till 230V AC
Kontinuerlig uteffekt: 3000W

En MultiPlus och ESS-funktion (Energy Storage System)
MultiPlus-II är en multifunktionell växelriktare/laddare med alla funktioner från MultiPlus, samt en extern strömsensor som tillval, vilken ökar funktionerna PowerControl och PowerAssist till 50 A respektive 100 A.
MultiPlus-II passar utmärkt till professionella marina, yacht-, fordon- och landbaserade icke-nätanslutna applikationer.
Den har även en inbyggd funktion med skydd mot ödrift och listan över länder där den är godkänd för ESS ökar ständigt. Ett
flertal systeminställningar är möjliga. För mer detaljerad information, se manualen ESS Design & installation manual.

PowerControl och PowerAssist - Förstärka nätet eller generatorns kapacitet
Det går att ställa in ett maxvärde för nät-eller generatorström. MultiPlus-II kommer då att ta hänsyn till andra AC-belastningar och använda eventuell extraström för batteriladdning, vilket förhindrar att generatorn eller nätet överbelastas (funktionen PowerControl).
PowerAssist tar principen för PowerControl till en ny dimension. Eftersom toppeffekt ofta endast krävs under en begränsad period, kommer MultiPlus-II att kompensera otillräcklig generator-, land- eller nätström med ström från batteriet. När belastningen minskar, används överskottsströmmen för att ladda upp batteriet.

Solenergi: AC-ström är tillgänglig även vid nätfel
MultiPlus-II kan användas utan nätström, såväl som med nätansluten solcellsenergi och andra alternativa energisystem. Denär kompatibel med både solcellsregulatorer och nätbundna växelriktare.

Två AC-utgångar
Huvudutgången har en avbrottsfri funktion. MultiPlus-II tar över försörjningen till de anslutna belastningarna i händelse av ett nätfel eller när land-/generatorströmmen kopplas bort. Detta sker så snabbt (inom mindre än 20 millisekunder) att datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott.
Den andra utgången är endast strömförande när växelström är tillgänglig på ingången på MultiPlus-II. Belastningar som inte borde ladda ur batteriet, som t.ex. en varmvattenberedare, kan kopplas till den här utgången.

I stort sett obegränsad ström tack vare parallelldrift (inte för modellerna 8k och 10k) och trefasdrift
Upp till 6 Multis kan fungera parallellt för att uppnå högre uteffekt. Sex enheter 48/5000/70, till exempel, kommer att tillhandahålla 25 kW / 30 kVA uteffekt med 420 A laddningskapacitet.
Utöver parallellanslutning kan tre enheter av samma modell konfigureras för trefasutgång. Men det är inte allt: upp till 6 uppsättningar med tre enheter kan parallellkopplas för en stor växelriktare på 75 kW / 90 kVA och en laddningskapacitet på mer än 1 200 A.

Konfiguration, övervakning och styrning av systemet på plats
Inställningar kan ändras på bara några minuter med programvaran VEConfigure (stationär eller bärbar dator och MK3-USB-gränssnitt krävs).
Ett flertal övervaknings- och styrningsmöjligheter är tillgängliga: Color Control GX, Venus GX, Octo GX, CANvu GX, bärbardator, stationär dator, Bluetooth (med tillvalet VE.Bus Smart dongle), Battery Monitor, Digital Multi Control Panel.

Konfiguration och övervakning på distans
Installera en Color ControlGX eller en annan GX-produkt som är ansluten till internet.
Driftdata kan lagras och visas på vår webbsida för fjärrstyrning VRM (Victron Remote Management), som dessutom är gratis.
Vid anslutning till internet kan system nås på distans och inställningar kan ändras.


899 81132

Artikelnummer 899 81131

Inverter-Laddare Victron Phoenix multiplus 12V 3000W 120-16, VE.Bus

MULTIPLUS 12/3000/120-16 VE.Bus Kombinationen av en laddare och en inverter i samma enhet. 16 A Transfer
Ersätts av 899 81132 på 32A Transfer.

Mer info...

Beställningsvara

23170SEK