Battmeter med larmutgång, inkl. 500 A shunt och 7,5 m partvinnad kabel

Det är ingen lätt uppgift att försöka hålla reda på hur mycket ström som finns i ett batteri. Det finns dock hjälpmedel, som tar hänsyn till alla faktorer som påverkar vad man kan få ut ur sin batteribank, och som visar detta på en digital display.

​Batt-Meter³ visar följande värden:

- Batterispänningen i förbrukarbatteriet och startbatteriet
- Strömmen till/från batteriet
- Förbrukade amperetimmar sedan senaste full-laddning
- Kvarvarande batterikapacitet i %
- Återstående urladdningstid vid aktuell förbrukning
- Kvarvarande kapacitet med 1-5 segment överst i displayen

Förutom ovanstående värden visar instrumentet i vissa lägen följande meddelanden:

​CHARGE BATTERY blinkar när batteriets laddningstillstånd är under den inställda gränsen. Detta sker samtidigt som det sista av de fem segmenten har försvunnit. Ladda därvid batteriet så snart det är praktiskt möjligt.

​BATTERY FULL blinkar när batteriet har blivit fulladdat, så att inställda gränsvärden har uppnåtts. Instrumentet är nu synkroniserat med batteriet.

​CHARGE BATTERY FULL blinkar när instrumentet behöver synkroniseras med batteriet. Detta sker bl.a. när instrumentet startas efter det att matningsspänningen till det varit bortkopplat, eller efter antal laddnings-/urladdningscykler utan full uppladdning.

​Batt-Meter3 har en larm-/styrutgång för att kunna ansluta ett larm, stänga av vissa förbrukare eller t.ex. starta och stoppa ett elverk.

​För att öka noggrannheten beräknas automatiskt verkningsgraden i batteriet, beroende av hur det laddas. Vid urladdningen beräknas återstående urladdningstid och kvarvarande batterikapacitet med en exponentiell justering av strömmen enligt Peukerts formel.

​Tekniska data:

* 4- siffrig LCD-display, med bakgrundsbelysning
* Mikrodatorstyrd, programmerbar.
* Mycket låg strömförbrukning - endast 8 mA.
* Autofocus - utökad upplösning - ström och Amperetimmar visas med en decimal under 45A/200 AH
* Visar batteritemperaturen (vid ansluten temp.sensor).
* Lagrar och kan visa ett antal historiska data.
* Avancerad programmerbar larm-/styrutgång.


899 81024