Tjocklek: 50mm2
Längd: 5.0m

Kraftig startkabel med gummiklädd parallellkabel.


899 70803