Spänningsomvandlare DC/DC, 12/24 120W

Utgångsström max: 5A
ORION omvandlar 24 V DC till 12 V DC. Med hjälp av den kan man i ett 24V-system använda en mängd utrustning som endast går på 12 Volt. Allt i från så enkla ting som mobil-laddaren till bilradiosystem av värsta sorten. GPS och annan navigationsutrustning med Amerikanskt ursprung kan också vara ett problem.

Man kan även använda ORION för att ladda ett 12 V batteri från 24 Volt. Utspänningen är 13,2 alternativt 13,8 V vilket passar bra för öppna blybatterier, respektive gelbatterier.

ORION finns även i modeller för att omvandla 12V till 24 Volt. Modellen O 12/27,6-12i lämnar rätt spänning för att ladda ett 24 V batteri från ett 12 V system.

En DC/DC omvandlare kan antingen vara galvaniskt isolerad mellan in- och utgång, eller oisolerad. ORION finns i båda alternativen för att passa till varje anläggning.


899 59041