Spänningsomvandlare DC/DC, Victron Orion-Tr 12/12-30A (360W)

Input voltage range 8-17 Volts DC
Output voltage 10-15 Volts DC
Rated Power 360 Watts (30 Amps)
ORION omvandlar 12 V DC till 12 V DC. Med hjälp av den kan man i ett 12V-system använda en mängd utrustning som endast går på 12 Volt. Allt i från så enkla ting som mobil-laddaren till bilradiosystem av värsta sorten. GPS och annan navigationsutrustning med Amerikanskt ursprung kan också vara ett problem.

Man kan även använda ORION för att ladda ett 12 V batteri.
Utspänningen är 13,2 alternativt 13,8 V vilket passar bra för öppna blybatterier, respektive gelbatterier.

ORION finns även i modeller för att omvandla 12V till 24 Volt. Modellen O 12/27,6-12i lämnar rätt spänning för att ladda ett 24 V batteri från ett 12 V system.

En DC/DC omvandlare kan antingen vara galvaniskt isolerad mellan in- och utgång, eller oisolerad. ORION finns i båda alternativen för att passa till varje anläggning.


899 59040