Argo FET 100-3. Laddningsfördelare för tre batterier. 100A.
ARGO FET-isolatorer tillåter, på samma sätt som skiljediodier, samtidig laddning av två eller fler batterier från en generator utan att batterierna kopplas ihop. I motsats till diodbatteriisolatorer har FET isolatorer praktiskt taget ingen spänningsförlust. Spänningsfallet är mindre än 0,02 Volt vid låg ström och i genomsnitt 0,1 volt vid högre strömmar.

Spänningsfall vid max ström: <0.15V
Spänningsfall vid max 25A: <0.035V
Spänningsfall vid max 5A: <0.008V
Strömförbrukning vila: <1.0mA


899 52004