Dragström: 36.5A

Hållström: 0.49A


Passar exempelvis Kubota 05 Series
Denna solenoid kopplar INTE ifrån draglindningen själv, det MÅSTE kontrolleras externt.

Inkoppling:

Röd kabel går till stoppsolenoidens hållspole och kan strömsättas under lång tid och kopplas vanligtvis till exempelvis startnyckelns tändningsläge.

Svart kabel ansluts till jord.

Vit kabel går till stoppsolenoidens dragspole och skall endast strömsättas under kortare tid och ansluts exempelvis till startmotorns tillslag.


840 41041