Generatorer – Vanliga frågor

Generatorer är viktiga komponenter i ditt fordon som ser till att batteriet och alla elektriska system får tillräckligt med ström. En generator omvandlar rörelse till elektricitet och dess uppgift är att ladda bilens batteri och förse fordonets alla elförbrukare med ström samt återladda batteriet. När bilen körs laddas även batteriet av generatorn, om din generator slutar ladda kommer fordonet endast fungera tills batteriet är urladdat.

Generatorer – Vanliga frågor

Hur vet jag om min generator är trasig?

Om batteriet inte längre laddas eller ditt nya batteriet snabbt laddas ur, kan det bero på en trasig generator. När varningslampan på instrumentpanelen lyser är ett tecken på att det skulle kunna vara batteriet som inte får laddning.

Det allra bästa sättet att kolla detta är att använda sig av en voltmätare eller att åka till en verkstad, men du kan också följa vår felsökningsguide genom att följa länken.

Hur får jag fram vilken generator jag skall beställa?

Det finns flera sätt att få fram vilken generator eller generatordel som kan tillgodose just ditt behov. Det mest träffsäkra sökresultatet uppnås ifall du har ett originalnummer på det befintliga aggregatet.Ett originalnummer krävs även ifall du vill ha en specifik reservdel till ett aggregat.

Har du inte tillgång till ett originalnummer, så går det även i vissa fall att få fram aggregat via exempelvis regnummer eller fordonstyp, men då kan vi inte garantera att det blir rätt del. Får du exempelvis fram flera olika aggregat, så kan samtliga passa, eller bara en av dem.

Även om du bara får fram ett aggregat, så utesluter det inte att det kan vara ett annat som sitter i just ditt fordon.

Eftermarknad eller OE generator

OE eller Original Equipment innebär helt enkelt att delen är gjord av samma tillverkare som tillverkat original delen men att de kan vara märkta med andra företagsloggor än originaldelar. Det är alltså samma kvalitet som originaldelar men med annan logga.

Eftermarknadsgeneratorer är ofta billigare än OE generatorer och de kan behöva använda mer av motorns kraft för att producera den el som bilen använder, vilket ökar bränsleförbrukningen.

På många av dagens moderna bilar så är regulatorn den känsligaste delen och vissa fordon kan bara kommunicera mot en originalregulator. I de flesta fall erbjuder vi därför även eftermarknadsgeneratorer med originalregulatorer, som ett billigare alternativ till en originalgenerator, men med originalgeneratorns felfria kommunikationsmöjligheter.

Vad är skillnaden mellan en generator och en inverter?

En generator är en maskin som omvandlar mekanisk energi till elektrisk energi. En inverter är en enhet som omvandlar likström (DC) till växelström (AC). En generator kan producera både DC och AC, men en inverter kan bara omvandla DC till AC. En inverter kan användas för att anpassa spänningen och frekvensen från en generator till den som behövs för olika apparater och utrustningar.

Hur väljer jag rätt storlek och effekt på min generator?

Det beror på hur mycket ström du behöver för att driva dina apparater och utrustningar. Du måste beräkna den totala effekten (watt) som du vill använda samtidigt, och välja en generator som har en högre effekt än det. Du måste också ta hänsyn till starteffekten, som är den extra effekt som vissa apparater behöver för att starta upp, till exempel kylskåp, luftkonditionering och mikrovågsugnar. Starteffekten kan vara upp till tre gånger högre än den normala effekten. Du måste också välja en generator som passar din bränsletyp, spänning, frekvens och fas.

Hur mycket bränsle förbrukar min generator och vilken typ av bränsle ska jag använda?

Det beror på din generators storlek, effekt, belastning och drifttid. Ju större och kraftfullare din generator är, desto mer bränsle förbrukar den. Ju högre belastning du har på din generator, desto mer bränsle förbrukar den. Ju längre du kör din generator, desto mer bränsle förbrukar den. Du kan hitta den ungefärliga bränsleförbrukningen för din generator i tillverkarens specifikationer eller manual. Du måste använda den typ av bränsle som din generator är avsedd för, till exempel bensin, diesel, gas eller biobränsle. Du måste också använda bränsle av god kvalitet och undvika föroreningar och vatten i bränslet.

Hur kan jag minska ljudet och vibrationerna från min generator?

Du kan minska ljudet och vibrationerna från din generator genom att välja en generator som har en låg ljudnivå och en god vibrationsdämpning. Du kan också placera din generator så långt som möjligt från bostadsområden och känsliga platser, och använda ljuddämpande material eller barriärer runt din generator. Du kan också montera din generator på gummifötter eller fjädrar för att minska vibrationerna. Du kan också underhålla din generator regelbundet och se till att den inte har några lösa eller slitna delar som kan orsaka ljud eller vibrationer.

Hur installerar och underhåller jag min generator?

Du måste följa tillverkarens instruktioner för att installera och underhålla din generator. Du måste placera din generator på en plan, torr och välventilerad plats, och ansluta den till ett jordat elsystem. Du måste också ansluta din generator till en bränsletank eller en bränsleledning, och se till att du har tillräckligt med bränsle för din användning. Du måste regelbundet kontrollera din generator för att se om det finns några tecken på slitage, skada eller läckage. Du måste också byta olja, filter, tändstift och andra delar enligt tillverkarens rekommendationer. Du måste också rengöra din generator och skydda den från fukt, damm och smuts.


Nummerplacering generatorer

För att få fram rätt generator eller del till en generator är det bäst att utgå från det nummer som står på generatorn.

Bilderna nedan visar var på aggregatet tillverkarna har placerat sitt artikelnummer.


Vilken anslutning ska jag använda?
Anslutningar generatorer:

B+ = Batteriplus

B- = Jord

D+ = Laddningslampa

D- = Jord

DF = Fältström

F = Fältström

61 = Laddningslampa

L = Laddningslampa

W = Varvräknare

Lin = Data-anslutning

COM = Data-anslutning

DFM = Data-anslutning

FR = Data-anslutning

LI = Data-anslutning

RC = Data-anslutning

S = Sensor

30 = Batteriplus

15 = Tändningsström

IG = Tändningsström

I = Tändningsström

R = Tändningsström

+ = Tändningsström