Generatorer – Fakta och felsökning

Generatorer – Fakta och felsökning

I nästan 9 av 10 fall när kunder kommer in med en trasigt startmotor eller generator till oss, så visar det sig att det inte ens var fel på aggregatet. Felet ligger nämligen oftast i ett dåligt batteri, B+ kabel, jordanslutning, tillslag, laddlampa eller liknande. I de fall som det verkligen är ett fel på aggregatet, så är felorsaken i 9 fall av tio samma som ovanstående…

Så, innan man dömer ut ett aggregat, så kan det vara bra att genomföra en grundlig felsökning.

Nedan följer några punkter som kan hjälpa till att kanske fastställa, eller t.o.m. lösa problemet.

Fakta och felsökning för generatorer


Till en början så kan nämnas att generatorn och batteriet arbetar i ”symbios” och behöver varandra för att inte gå sönder. Batteriet talar om för generatorn via sitt interna motstånd hur mycket ampere den behöver och generatorn kommer i möjligaste mån (beroende på bland annat motorns varvtal) att försöka tillverka och förmedla dessa ampere till batteriet. Om sedan inte batteriet kan ta emot den efterfrågade amperen (tex. pga sulfaterade eller skadade celler, för klen B+ kabel, eller liknande) så kommer de ampere som blir kvar i generatorn ta vägen någonstans och kommer istället att omvandlas till värme. Värme som i sin tur kan komma att ha sönder exempelvis generatorns lindningar, dioder eller regulator.

OBS! Vid felsökning så får aldrig B+ kabel eller jord frånskiljas från generatorn under gång, då detta allvarligt kan skada generatorn.

1. Mät batteriets vilospänning.
Ett batteri skall hålla 12.5-12.7V i vilospänning. Håller batteriet ett lägre eller högre värde finns risk för att batteriet har sulfaterat p.g.a. För lite eller för mycket laddning, eller att batteriet har en kortsluten cell. Även ett batteri som håller 12.7V kan dock vara skadat, så det är ingen garanti för att batteriet är helt friskt, men ger i alla fall en hint om ifall det inte är bra. Se separat Fakta och felsökning för batterier. Håller batteriet ett för lågt värde, testa att ladda upp batteriet, alternativt byt batteriet mot ett nytt och se ifall problemet kvarstår.

2. Kontrollera B+ kabeln.
Den vanligaste felorsaken till att en generator går sönder eller laddar för dåligt, är en för klen eller skadad batterikabel. Kontrollmät när generatorn laddar, på B+ och minus på generatorn och jämför med värdet på plus och minus på batteriet. Om värdet på batteriets poler är lägre än på generatorn, så leder inte kabeln den strömmen som den skall. Se separat Fakta och felsökning för B+ kabel för mer info.

3. Kontrollera jorden.
Kontrollera så att generatorn har ordentligt med jord, antingen via minuskabel eller så att den har ordentligt med kontakt mot anläggningsytorna om den jordar i godset. Brister på någon av ovanstående punkter kan innebära att generatorn inte kan göra sig av med den strömmen som den tillverkar, vilken istället omvandlas till värme, som i sin tur kan komma att skada exempelvis lindningstråden, dioderna och regulatorn. Batteriet i sin tur får inte den laddning den efterfrågar, vilket i längden kan innebära att det slits ut i förtid.

Funktion

4. Kontrollera laddlampans funktion.
(om generatorn är utrustad med sådan). Om kabeln till lampan exempelvis har ärgat, lossnat, blivit skadad och ligger och jordar eller liknande, så kan detta påverka aktiveringen av generatorns magnetisering. Om generatorn inte vill ladda, testa att bygla B+ till D+ (lampanslutningen på generatorn) under någon sekund när motorn är igång, exempelvis med hjälp utav en kabelstump eller skruvmejsel. Om generatorn börjar ladda, så är det något fel i laddlampans funktion. Det går även att testa att varva upp motorn så att generatorn kommer upp i ca: 3500 generatorvarv (ej att förväxla med motorvarv), då generatorn självmagnetiseras vid dessa varvtal och automatiskt börjar ladda även utan lampfunktionen.

5. Kontrollera lampkabeln.
Om Laddlampan inte vill slockna, så testa att avlägsna laddlampans anslutning till generatorn med motorn igång. Om lampan fortfarande då lyser, så ligger kabeln emot jord någonstans på vägen upp till laddlampan och därför lyser fortfarande laddlampan.

Diodmätning

För att konstatera ifall dioderna är hela, kan de mätas upp enligt följande:

CENTRUM AV ROTORN SKALL HA KONTAKT MED JORD
BÅDA SLÄPRINGARNA SKALL HA KONTAKT MED VARANDRA
SAMTLIGA LINDNINGAR SKALL HA KONTAKT MED VARANDRA


MÄTNING AV PLUSDIODERNA:
SVARTA MÄTDONET PÅ GENERATORNS B+
RÖDA MÄTDONET PÅ GENERATORNS LINDNINGSTRÅD (TRE UTGÅNGAR)
MÄTVÄRDET SKALL VARA LIKADANT PÅ SAMTLIGA TRE UTGÅNGAR.


MÄTNING AV MINUSDIODERNA:
RÖDA MÄTDONET PÅ GENERATORNS JORD
SVARTA MÄTDONET PÅ GENERATORNS LINDNINGSTRÅD (TRE UTGÅNGAR)
MÄTVÄRDET SKALL VARA LIKADANT PÅ SAMTLIGA TRE UTGÅNGAR.


MÄTNING AV FÄLTDIODERNA (OM SÅDANA FINNS):
SVARTA MÄTDONET PÅ GENERATORNS D+ (LAMPA)
RÖDA MÄTDONET PÅ GENERATORNS LINDNINGSTRÅD (TRE UTGÅNGAR)
MÄTVÄRDET SKALL VARA LIKADANT PÅ SAMTLIGA TRE UTGÅNGAR.

Diodmätning av plusdioder
Diodmätning av plusdioder
Diodmätning av minusdioder
Diodmätning av minusdioder