?>

Beställ DHL före 14:00 & PostNord 16:30

Category Archives: Montering och installation

Ersättning utav generator med skiljediodplatta

På en del äldre generatorer, exempelvis i Paris-Rhone, Valeo eller SEV-Marchall utföranden som återfinns framförallt på Volvo Pentamotorer, så förekommer det ibland två stycken plusanslutningar till batteribankerna. Detta kan bli lite förbryllande om man ersätter generatorn med en nyare ersättningsgenerator som inte har två anslutningar. Vi skall här försöka förklara varför dessa dubbla anslutningar förekommer på vissa generatorer och hur man kan ersätta dem vid byte till en generator med enbart en anslutning.
Skiljediodplatta SEV-Marchall anslutningar
Skiljediodplatta Paris-Rhone
Skiljediodplatta SEV-Marchall
Skiljediodplatta Paris-Rhone
Egentligen handlar det inte om generatorer med dubbla plusanslutningar, utan om en separat skiljediodplatta som monterats utanpå generatorn, med uppgift att separera start- och förbrukningsbatterierna från varandra när inte motorn är igång, så att inte startbatteriet laddas ur även om förbrukningsbanken gör det.

Dessa skiljediodplattor är väldigt lätta att känna igen i de första utförandena som förekommer på SEV-Marchall generatorerna, som en stor rödmålad metallplatta med två stycken plusanslutningar, med B+ märkt mellan anslutningarna.

På de senare versionerna i exempelvis Paris-Rhone eller Valeoutföranden, kan de vara lite svårare att upptäcka, då de är en svart påbyggnadsdel, som nästan ser ut som om den var en del av själva generatorn. Man kan konstatera att generatorn har en skiljediodplatta om den är märkt med två stycken + på anslutningarna, eller +1 och +2.
Tanken med dessa skiljediodplattor var god när de kom, då de med automatik separerade de båda batteribankerna, så man kunde inte glömma bort att separera dem med exempelvis ett manuellt vred. Nackdelen med en diod är ett spänningsfall på 0,7V som gör att man förlorar en del av laddningen. Därav tillkom den gula sensorkabeln som återfinns på många Volvo Pentageneratorer, just för att kompensera spänningsfallet som en skiljediod medför.

Då utvecklingen gått framåt så är numer skiljedioder inte längre ett bra alternativ och därför nytillverkas inte längre dessa skiljediodplattor. Istället används skiljereläer som gör exakt samma jobb, men utan något spänningsfall.

Ett skiljerelä kopplas mellan start och förbrukningsbatteriet och aktiveras antingen via D+ anslutningen på generatorn, ett så kallat tillslagsstyrt relä, eller så arbetar det helt självständigt och känner av primärbatteriets spänning, ett så kallat spänningskänsligt skiljerelä.

Tillslagsstyrt skiljerelä
Spänningskänsligt skiljerelä
Tillslagsstyrt skiljerelä
Spänningskänsligt skiljerelä

Åt vilket håll roterar min startmotor?

Rotation båtmotor Ibland kan det vara svårt att konstatera åt vilket håll som startmotorn roterar, vilket kan vara av stor betydelse framförallt på vissa marinmotorer som förekommer i dubbelmontage tex.

Kort beskrivet så kan man säga att i de flesta fallen så är startmotorns rotationsriktning tvärtemot svänghjulets rotationsriktning. Om svänghjulet roterar moturs, så har således startmotorn medurs rotationsriktning och vice versa. Svänghjulets rotationsriktning anges utifrån den sidan av motorn där växellådan sitter monterad.

Medurs rotation på en startmotor benämns även som ”standard rotation” eller ”CW” (ClockWise) och moturs rotation som ”reverse rotation” eller ”CCW” (CounterClockWise).

Rotationsriktningen på en startmotor anges utifrån DE (Drive End), vilket innebär att man skall ha drevet mot sig när man fastställer åt vilket håll som drevet skall rotera.

För att testa åt vilket håll en startmotor roterar innan den monteras, så kan man testa att med fingrarna rotera drevet. Drevet kommer att ”slira” åt ett håll (dvs frilöpa utan att startmotorns ankare följer med) och driva runt ankaret åt det andra. Startmotorns rotationsriktning är åt det hållet som drevet slirar.