Batterier– Fakta och felsökning

Batterier- Fakta och felsökning

I nästan 9 av 10 fall när kunder kommer in med en trasigt startmotor eller generator till oss, så visar det sig att det inte ens var fel på aggregatet. Felet ligger nämligen oftast i ett dåligt batteri, B+ kabel, jordanslutning, tillslag, laddlampa eller liknande. I de fall som det verkligen är ett fel på aggregatet, så är felorsaken i 9 fall av tio samma som ovanstående…

Så, innan man dömer ut ett aggregat, så kan det vara bra att genomföra en grundlig felsökning.

Nedan följer några punkter som kan hjälpa till att kanske fastställa, eller tom. lösa problemet.

Fakta och felsökning för batterier

Om batteriet börjar uppvisa försämrad effekt, kan det bero på följande felkällor:

Gammalt batteri

Om batteriet börjar bli svagt eller få dålig kapacitet bör man först kolla hur gammalt batteriet är. Blyackumulatorer blir sämre med tiden och måste till slut bytas ut. Med all teknik i dagens bilar är det inte ovanligt att livslängden är så kort som tre år.

Ojämna celler

Ett batteri kan ha ojämna celler. När ett batteri har ojämna celler bestäms batteriets kapacitet av den sämsta cellen.

Kortslutna celler

Cellerna i ett batteri kan kortslutas. Det kan bero på genomslag i separator eller att slamrummet fyllts. Batteriet får då lägre tomgångsspänning. Slam i batteriet upptäcks genom att syran färgas brun, ett sådant batteri bör bytas.

Sulfaterat batteri

Om batteriet står oladdat en längre tid eller överladdas, så bildas ett lager blysulfat på elektroderna som verkar som en isolator. Detta kallas för en sulfatering och upptäcks genom att batteriet får dålig kapacitet samt att det går mycket fort att ladda batteriet, endast ett par minuter behövs. Problemet är att det går lika fort att ladda ur batteriet igen. Sulfateringen kan hävas genom att man laddar batteriet med låg ström under en längre tid. Bäst är dock att alltid ha batteriet fulladdat för att förhindra att sulfateringen uppstår. Om batteriet sväller, eller om det börjar tränga upp sulfater runt polerna, så rekommenderas det att batteriet byts ut.

Se till så att batteriet är rätt anslutet och inte polvänds. Ett polvänt batteri i ett fordon kan exempelvis orsaka allvarliga skador på fordonets elsystem och exempelvis förstöra generatorns dioder. Iaktta därför försiktighet när du monterar ett batteri i fordonet. När du demonterar ett batteri, börja då alltid med att ta bort jordanslutningen. Anledningen till detta är att ifall du råkar komma i kontakt med jord (någon del i motorrummet som har kontakt med jordanslutningen och som leder ström) med verktyget när du lossar pluspolens anslutning, så blir det ingen kortslutning ifall batteriets jordanslutning redan är demonterad.

Vid montering av batteriet, så börjar du istället med att ansluta batteriets pluspol och avsluta med att ansluta minuspolen till jord.

Ge ditt batteri ett längre liv!


Om du vill att ditt batteri skall få en lång livslängd, är det viktigt att du tar hand om ditt batteri, både när det används eller förvaras. Tänk därför på detta:


* Fukt och smuts bör avlägsnas från batteriet då detta kan leda till krypströmmar på locket vilket ökar risken för självurladdning på batteriet.

* Skall du ställa undan ett batteri, exempelvis vinterförvara båtbatteriet, så bör batteriet var fulladdat innan det ställs på förvaring.
Ett oladdat batteri sulfaterar vid längre förvaring och utsätts det dessutom för minusgrader så fryser batteriet sönder. Ett batteri på förvaring tappar ca:5% av sin kapacitet i månaden och förlorar därför sakta sin effekt med tiden.

* Vid längre förvaring utan drift eller användning, bör batteriet underhållsladdas kontinuerligt eller laddas upp med vissa intervaller. Att ladda upp batteriet med en batteriladdare då och då även ifall det är i drift, förlänger även det batteriets livslängd.

* Om batteriets spänning understiger 12.4V i vilospänning bör det laddas för att undvika att det sulfaterar och tappar kapacitet.

* Se till att använda rätt typ av batteri, beroende på användningsområde.

Ett startbatteri är konstruerat för att ge mycket ström under en kort tid vid startögonblicket, för att därefter direkt laddas upp av generatorn och bör därför ej djupurladdas då detta kan förkorta batteriets livslängd.

* Se till så att batteriet är rätt anslutet och inte polvänds. Ett polvänt batteri i ett fordon kan exempelvis orsaka allvarliga skador på fordonets elsystem och exempelvis förstöra generatorns dioder. Iaktta därför försiktighet när du monterar ett batteri i fordonet.

När du demonterar ett batteri, börja då alltid med att ta bort jordanslutningen. Anledningen till detta är att ifall du råkar komma i kontakt med jord (någon del i motorrummet som har kontakt med jordanslutningen och som leder ström) med verktyget när du lossar pluspolens anslutning, så blir det ingen kortslutning ifall batteriets jordanslutning redan är demonterad.
Vid montering av batteriet, så börjar du istället med att ansluta batteriets pluspol och avsluta med att ansluta minuspolen till jord.


Batteribild 2