Åt vilket håll roterar min startmotor?

Åt vilket håll roterar min startmotor?

Rotation båtmotor Ibland kan det vara svårt att konstatera åt vilket håll som startmotorn roterar, vilket kan vara av stor betydelse framförallt på vissa marinmotorer som förekommer i dubbelmontage tex.

Kort beskrivet så kan man säga att i de flesta fallen så är startmotorns rotationsriktning tvärtemot svänghjulets rotationsriktning. Om svänghjulet roterar moturs, så har således startmotorn medurs rotationsriktning och vice versa. Svänghjulets rotationsriktning anges utifrån den sidan av motorn där växellådan sitter monterad.

Medurs rotation på en startmotor benämns även som ”standard rotation” eller ”CW” (ClockWise) och moturs rotation som ”reverse rotation” eller ”CCW” (CounterClockWise).

Rotationsriktningen på en startmotor anges utifrån DE (Drive End), vilket innebär att man skall ha drevet mot sig när man fastställer åt vilket håll som drevet skall rotera.

För att testa åt vilket håll en startmotor roterar innan den monteras, så kan man testa att med fingrarna rotera drevet. Drevet kommer att ”slira” åt ett håll (dvs frilöpa utan att startmotorns ankare följer med) och driva runt ankaret åt det andra. Startmotorns rotationsriktning är åt det hållet som drevet slirar.