Elkomponenter

Kablar & Kabelskor


Fakta B+ kabel


En av de vanligaste felorsakerna när en generator går sönder, beror på för klen kabel mellan generatorn och batteriet.
Om denna kabel, kallad B+ kabel, inte klarar av att leda den ström som batteriet efterfrågar,
kommer strömmen som inte släpps igenom kabeln att bli kvar i generatorn, så kallat spänningsfall.
Ström som inte avleds från generatorn kommer att omvandlas till värme, som i sin tur kommer att förstöra generatorns komponenter.
Detta innebär att exempelvis lindningen smälter, dioderna i diodbryggan går sönder eller att regulatorn slutar att fungera.
Även om kabeln klarade av att leda tillräckligt med ström från fabrik, så kan den tappa ledningsförmågan med åren och tyvärr
är många kablar underdimensionerade redan från början.

I många fall går B+kabeln dessutom via startmotorn, vilket leder till ytterligare möjligheter till spänningsfall på vägen.
För att eliminera spänningsfall som en felorsak, så rekommenderar vi alltid att se över B+ kabeln vid generatorbyte och vid behov byta ut,
eller komplettera med en extrakabel, för att garantin skall gälla.
Ett lätt sätt att kontrollera kabeln, är att mäta spänningen på både B+anslutningen på generatorn och B+ polen på batteriet när generatorn laddar.
Det skall vara exakt samma värde vid de båda anslutningarna. Skiljer det exempelvis bara så mycket som en halv volt mindre på batteriet, skall kabeln bytas ut.
Om originalkabeln går via startmotorn, så kan man låta den kabeln vara som den är och bara komplettera med en extra kabel som går direkt mellan generatorn och batteriet.
Ett bra exempel är en verkstad som gjorde till rutin att alltid komplettera med en extra B+kabel vid varje generatorbyte de genomförde och fick ner reklamationsnivån med 95%.
Lika viktigt är det också att tillgodose så att generatorn även har lika bra jordanslutning, vilket många lätt glömmer bort.

Vi har flera färdiga alternativ i förtent kabel i olika längder, men det går även bra att beställa egna längder och dimensioner som vi pressar på beställning.
Vanligtvis räcker det med en kabel på exempelvis 16mm2 eller 25mm2, lite beroende på avstånd till batteriet och styrkan på generatorn.
Men vi lagerför kabel upp till 120mm om behovet finns.
Många äldre fordon är från fabrik utrustade med en 6mm2 kabel, som enbart klarar av att leda upp till 35A.
Vid byte till en kraftigare generator, exempelvis på 50A, så måste B+kabeln uppgraderas till minst 10mm2.


Maximal ledningsförmåga för kabel >5m


6mm2 kabel >35A

10mm2 kabel >115A

16mm2 kabel >145A

25mm2 kabel >195A

35mm2 kabel >245A

50mm2 kabel >310A

70mm2 kabel >385A

95mm2 kabel >430A