?>

Beställ DHL före 14:00 & PostNord 16:30

Bosch Startmotorer och Generatorer blir SEG Automotive

Bosch har sålt enheten för startmotor- och generatortillverkningen till Zhenghou Coal Mining Machinery Group Cp., Ltd. (ZMJ) och går numera under namnet SEG Automotive.

Detta innebär att vi kommer att leverera originalaggregat i både Bosch och SEG utföranden ett tag framöver, så länge vi och våra leverantörer har Bosch aggregat kvar i lager.
Men oavsett om det står Bosch eller SEG på kartongen, så är de forfarande tillverkade i samma fabriker och håller samma originalkvalitet.

Mer information om detta finns att läsa hos SEG Automotive.

Bosch blir SEG

Byte av startmotor

-Är startmotorns kuggantal viktigt?

På vissa startmotorer förekommer olika antal kugg.

I vissa fall har det stor betydelse om kuggantalet är densamma som för befintligt aggregat, men i vissa fall spelar det ingen roll. Det som avgör är drevets avstånd till startkransen.

Om en startmotor förekommer med olika antal kugg, men har olika avstånd till startkransen, så fungerar båda två startmotorerna. Det drevet som har färre antal kugg och som är mindre i diameter, har ett ”offset” i förhållande till det större drevet och hamnar därför närmre startkransen.

Men om dreven är olika stora och har samma placering i förhållande till startkransen, så fungerar de ej till samma applikation.

Startmotor med litet drev med offset
Startmotor med stort drev utan offset
Startmotor med litet drev med offset
Startmotor med stort drev utan offset

Ett sätt att kontrollera om dreven på två startmotorer kuggar i på samma ställe, är att mäta drevavståndet till startmotorernas monteringsfläns. Då tar man och placerar skjutmåttets bakkant mot startmotorns fläns, i den uppskattade vinkeln från startkransens centrum. Därefter skjuter man ut skjutmåttets mätsticka tills det når ett av drevets dalar. Sedan gör man likadant på den andra startmotorn och kontrollerar så att de har samma drevavstånd.
Det är dock viktigt att man mäter i samma vinkel på båda startmotorerna och att det är i samma vinkel som kransens anläggning.

Mätning av drevavstånd

För de vanligt förekommande Chevrolet Big- och Small-blockmotorerna med två olika storlekar på startkransen, kan man dock inte utgå från startmotorns flänskant. Detta då den är ”flytande” på dessa startmotorer och är inte fixerade mot någon fast punkt på motorn, utan följer bara med startmotorns axel.

Båda startmotorerna till dessa motorer har lika stora drev med lika många kugg, men dreven har helt olika offset på drevaxeln och passar därför enbart till ”rätt” startkrans. Dessa startmotorer är däremot väldigt lätt att särskilja, då de har helt olika bultmönster, antingen ett diagonalt bultmönster med två lika långa fästskruvar som passar till den större startkransen på 14” med 168 kuggar, eller ett rakt bultmönster med en lång och en kort skruv, som passar till det mindre på 12 ¾” och 153 kuggar.
Diagonalt bultmönster
Rakt bultmönster
Diagonalt bultmönster
Rakt bultmönster

I de äldre motorblocken finns det tre gängade hål för båda typer av startmotorer, så de passar rent fysiskt oavsett. Men drevet kommer inte att träffa rätt på kransen om fel startmotor monteras.

Hålindelning äldre Chevablock
Hålindelning äldre Chevablock

På vissa nyare motorblock finns endast det raka bultmönstret. Men i gengäld kan det förekomma olika sorters startmotorer i udda applikationer som inte passar sinsemellan. I dessa fall kan man jämföra med originalstarten innan man monterar en utbytesstart. Men istället för att jämföra drevavståndet till flänskanten, så får man jämföra drevavståndet till den uppskattade centrumlinjen till ena monteringsskruven.
Drevavstånd Chevastart
Drevavstånd Chevastart

Säsongsförvaring av batterier

-Hur skall jag göra för att bibehålla batteriets livslängd?

Batterier är en färskvara och dess livslängd bestäms mycket utifrån vilken vård de får.
För att bibehålla en lång livslängd så skall man se till att alltid ha ordentliga kablar och anslutningar mellan batteri och generator samt se till att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum.

Men det är lika viktigt att se till så att batteriet får rätt omhändertagande även när det inte används.

Om batteriet står oladdat en längre tid eller överladdas, så bildas ett lager blysulfat på elektroderna som verkar som en isolator. Detta kallas för en sulfatering och upptäcks genom att batteriet får dålig kapacitet samt att det går mycket fort att ladda batteriet, endast ett par minuter behövs.
Problemet är att det går lika fort att ladda ur batteriet igen. Sulfateringen kan hävas genom att man laddar batteriet med låg ström under en längre tid. Bäst är dock att alltid ha batteriet fulladdat för att förhindra att sulfateringen uppstår. Om batteriet sväller, eller om det börjar tränga upp sulfater runt polerna, så rekommenderas det att batteriet byts ut.

Ett oladdat batteri är dessutom känsligt för kyla och kommer att frysa sönder vid minusgrader, vilket ett fulladdat batteri inte kommer att göra. Ett batteri kan gärna förvaras svalt, men det är inget måste. Viktigare är i så fall att det inte utsätts för onödiga temperaturväxlingar, då detta kan komma att påverka batteriets syranivå negativt.

Så för att batteriet till båten, motorcykeln, gräsklipparen, sommarbilen eller vad det nu kan vara, skall klara av att ställas undan en längre tid, är det viktigt att det laddas upp ordentligt innan.
Har man möjlighet kan man även ladda upp det någon gång igen i mitten av förvaringstiden och sedan strax innan man åter tar batteriet i bruk igen.

Många tillverkare av batteriladdare skriver i sin bruksanvisning att när batteriet är fulladdat så övergår laddaren till underhållsladdning. Detta medför tyvärr att många användare tror att de gör rätt när de låter laddaren stå på och underhållsladda batteriet under hela förvaringstiden.
Men ett batteri får endast underhållsladdas i max 36 timmar, därefter börjar batteriet att överladdas.
Ett överladdat batteri sulfateras precis likadant som ett oladdat batteri och tappar därför sin effekt på samma sätt.

Endast laddare som har ”float-” eller ”storage-” lägen, kan stå på under en längre tid, då dessa lägen har en betydligt lägre spänning än underhållsladdning.

Men även med en ”vanlig” laddare som enbart har underhållsladdningsfunktion, så kan man få ut en optimal förvaringsladdning med hjälp av en enkel månadstimer som kopplas till laddaren och laddar upp batteriet under ett dygn i månaden.


Se till att vårda ditt batteri ömt, så kommer det att hålla i många år!
Se till att vårda ditt batteri ömt, så kommer det att hålla i många år!

Ersättning utav generator med skiljediodplatta

På en del äldre generatorer, exempelvis i Paris-Rhone, Valeo eller SEV-Marchall utföranden som återfinns framförallt på Volvo Pentamotorer, så förekommer det ibland två stycken plusanslutningar till batteribankerna. Detta kan bli lite förbryllande om man ersätter generatorn med en nyare ersättningsgenerator som inte har två anslutningar. Vi skall här försöka förklara varför dessa dubbla anslutningar förekommer på vissa generatorer och hur man kan ersätta dem vid byte till en generator med enbart en anslutning.
Skiljediodplatta SEV-Marchall anslutningar
Skiljediodplatta Paris-Rhone
Skiljediodplatta SEV-Marchall
Skiljediodplatta Paris-Rhone
Egentligen handlar det inte om generatorer med dubbla plusanslutningar, utan om en separat skiljediodplatta som monterats utanpå generatorn, med uppgift att separera start- och förbrukningsbatterierna från varandra när inte motorn är igång, så att inte startbatteriet laddas ur även om förbrukningsbanken gör det.

Dessa skiljediodplattor är väldigt lätta att känna igen i de första utförandena som förekommer på SEV-Marchall generatorerna, som en stor rödmålad metallplatta med två stycken plusanslutningar, med B+ märkt mellan anslutningarna.

På de senare versionerna i exempelvis Paris-Rhone eller Valeoutföranden, kan de vara lite svårare att upptäcka, då de är en svart påbyggnadsdel, som nästan ser ut som om den var en del av själva generatorn. Man kan konstatera att generatorn har en skiljediodplatta om den är märkt med två stycken + på anslutningarna, eller +1 och +2.
Tanken med dessa skiljediodplattor var god när de kom, då de med automatik separerade de båda batteribankerna, så man kunde inte glömma bort att separera dem med exempelvis ett manuellt vred. Nackdelen med en diod är ett spänningsfall på 0,7V som gör att man förlorar en del av laddningen. Därav tillkom den gula sensorkabeln som återfinns på många Volvo Pentageneratorer, just för att kompensera spänningsfallet som en skiljediod medför.

Då utvecklingen gått framåt så är numer skiljedioder inte längre ett bra alternativ och därför nytillverkas inte längre dessa skiljediodplattor. Istället används skiljereläer som gör exakt samma jobb, men utan något spänningsfall.

Ett skiljerelä kopplas mellan start och förbrukningsbatteriet och aktiveras antingen via D+ anslutningen på generatorn, ett så kallat tillslagsstyrt relä, eller så arbetar det helt självständigt och känner av primärbatteriets spänning, ett så kallat spänningskänsligt skiljerelä.

Tillslagsstyrt skiljerelä
Spänningskänsligt skiljerelä
Tillslagsstyrt skiljerelä
Spänningskänsligt skiljerelä

Åt vilket håll roterar min startmotor?

Rotation båtmotor Ibland kan det vara svårt att konstatera åt vilket håll som startmotorn roterar, vilket kan vara av stor betydelse framförallt på vissa marinmotorer som förekommer i dubbelmontage tex.

Kort beskrivet så kan man säga att i de flesta fallen så är startmotorns rotationsriktning tvärtemot svänghjulets rotationsriktning. Om svänghjulet roterar moturs, så har således startmotorn medurs rotationsriktning och vice versa. Svänghjulets rotationsriktning anges utifrån den sidan av motorn där växellådan sitter monterad.

Medurs rotation på en startmotor benämns även som ”standard rotation” eller ”CW” (ClockWise) och moturs rotation som ”reverse rotation” eller ”CCW” (CounterClockWise).

Rotationsriktningen på en startmotor anges utifrån DE (Drive End), vilket innebär att man skall ha drevet mot sig när man fastställer åt vilket håll som drevet skall rotera.

För att testa åt vilket håll en startmotor roterar innan den monteras, så kan man testa att med fingrarna rotera drevet. Drevet kommer att ”slira” åt ett håll (dvs frilöpa utan att startmotorns ankare följer med) och driva runt ankaret åt det andra. Startmotorns rotationsriktning är åt det hållet som drevet slirar.

Halo LED Flex Tube 30cm

Halo LED Flex Tube 30cm

Halo LED Flex Tube 30cm
Halo LED Flex Tube 30cm
Artikelnummer: 890 17000 Gör dina egna Angel- eller Devil eyes! För montering i exempelvis strålkastare som DRL/blinkers. Ansluts till bilens befintliga parkeringsljus och blinkers. Lyser med ett fast kraftigt vitt ljus i DRL-läget och lyser med ett gult sken vid blinkersfunktion. När blinkersen slås av återgår den automatiskt till DRL-läget. Väldigt flexibel för att enkelt kunna följa exempelvis insidan av strålkastaren och lätt att böja till valfri form, undvik dock alltför snäva böjar. Går även att klippa till önskad längd för att anpassas perfekt till installationen. Monteringsfästen medföljer.

LED Baklampa 12V Universal

LED Baklampa 12V Universal
LED Baklampa 12V Universal
LED Baklampa 12V Universal
Artikelnummer: 890 11000 LED baklampa i universalutförande för exempelvis entreprenadmaskiner, släpvagnar, personbilar, A-traktorer mm. Positions-, broms-, blinkers- och regskyltsbelysning i vattentätt kapslat utförande. Säljes styckevis. Inkoppling: Vit kabel = Jord Svart kabel = Positionsljus samt regskyltsbelysning Gul kabel = Blinkers Röd kabel = Bromsljus

LED positionsljus / sidomarkeringsljus

Slimmade LED lampor för sidomarkering / positionsljus med enkel montering och inkoppling. För entreprenadmaskiner, lastbilar, bussar, släpvagnar, personbilar mm.899 13007 Till skillnad från många andra LED-ljus som är polaritetskänsliga, så har dessa lampor inbyggd likriktare, vilket innebär att det spelar ingen roll hur man kopplar in plus och minus. * Spänning: 9-36V * Mått (BxHxD): 84x10x24mm * Förbrukning: 0.9W @ 12V, 0.45W @ 24V * Material: Polykarbonat * Skyddsklass: IP68 Art.Nr: 899 13007 LED Positionsljus 9-36V gul Art.Nr: 899 13008 LED Positionsljus 9-36V röd Art.Nr: 899 13009 LED Positionsljus 9-36V vit