?>

Beställ DHL före 14:00 & PostNord 16:30

Monthly Archives: september 2018

Säsongsförvaring av batterier

-Hur skall jag göra för att bibehålla batteriets livslängd?

Batterier är en färskvara och dess livslängd bestäms mycket utifrån vilken vård de får.
För att bibehålla en lång livslängd så skall man se till att alltid ha ordentliga kablar och anslutningar mellan batteri och generator samt se till att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum.

Men det är lika viktigt att se till så att batteriet får rätt omhändertagande även när det inte används.

Om batteriet står oladdat en längre tid eller överladdas, så bildas ett lager blysulfat på elektroderna som verkar som en isolator. Detta kallas för en sulfatering och upptäcks genom att batteriet får dålig kapacitet samt att det går mycket fort att ladda batteriet, endast ett par minuter behövs.
Problemet är att det går lika fort att ladda ur batteriet igen. Sulfateringen kan hävas genom att man laddar batteriet med låg ström under en längre tid. Bäst är dock att alltid ha batteriet fulladdat för att förhindra att sulfateringen uppstår. Om batteriet sväller, eller om det börjar tränga upp sulfater runt polerna, så rekommenderas det att batteriet byts ut.

Ett oladdat batteri är dessutom känsligt för kyla och kommer att frysa sönder vid minusgrader, vilket ett fulladdat batteri inte kommer att göra. Ett batteri kan gärna förvaras svalt, men det är inget måste. Viktigare är i så fall att det inte utsätts för onödiga temperaturväxlingar, då detta kan komma att påverka batteriets syranivå negativt.

Så för att batteriet till båten, motorcykeln, gräsklipparen, sommarbilen eller vad det nu kan vara, skall klara av att ställas undan en längre tid, är det viktigt att det laddas upp ordentligt innan.
Har man möjlighet kan man även ladda upp det någon gång igen i mitten av förvaringstiden och sedan strax innan man åter tar batteriet i bruk igen.

Många tillverkare av batteriladdare skriver i sin bruksanvisning att när batteriet är fulladdat så övergår laddaren till underhållsladdning. Detta medför tyvärr att många användare tror att de gör rätt när de låter laddaren stå på och underhållsladda batteriet under hela förvaringstiden.
Men ett batteri får endast underhållsladdas i max 36 timmar, därefter börjar batteriet att överladdas.
Ett överladdat batteri sulfateras precis likadant som ett oladdat batteri och tappar därför sin effekt på samma sätt.

Endast laddare som har ”float-” eller ”storage-” lägen, kan stå på under en längre tid, då dessa lägen har en betydligt lägre spänning än underhållsladdning.

Men även med en ”vanlig” laddare som enbart har underhållsladdningsfunktion, så kan man få ut en optimal förvaringsladdning med hjälp av en enkel månadstimer som kopplas till laddaren och laddar upp batteriet under ett dygn i månaden.


Se till att vårda ditt batteri ömt, så kommer det att hålla i många år!
Se till att vårda ditt batteri ömt, så kommer det att hålla i många år!