Belysning för alla ändamål!

Behöver du kraftiga extraljus eller stryktåliga arbetslampor? Behöver du utrusta firmabilen med varningsljus eller bättre backlampor? Är du på jakt efter fjärrmanövrerad sökarljus till båten? Oavsett vad ditt behov är, så har vi troligtvis en lösning för dig.

Lite ljustekniska grundbegrepp

Vid val av belysning, finns det visa parametrar att ta hänsyn till. Vad vill jag ha för ljus, hur skall den vara monterad, vilken teknik är bäst lämpad osv.
Använd dig utav våra söktaggar och navigera dig fram till belysningen som täcker upp just ditt behov.
Nedan följer lite viktiga ljustekniska grundbegrepp som kan vara bra att ta hänsyn till:
* Ljusflöde – lumen: Genom att ange ljusflödet i lumen kan man direkt jämföra lampornas ljusstyrka. Ju kortare stapel desto energi– kostnadseffektivare är ljuskällan.
* Livslängd: Lampans livslängd anges som brinntid i timmar. Livslängden varierar i regel mellan 1 000 timmar för vanliga glödlampor till 50 000 timmar för de bästa LED-lamporna.
* Färgtemperatur: Lågenergilampor och LED-lampor finns i olika färgtemperaturer och mäts i Kelvin (K). Färgskalan till höger ger en subjektiv och mycket ungefärlig uppfattning av olika färgtemperaturers art. Xenon-belysning på dagens personbilar ligger vanligtvis på 4300K.
* Ljusbild: Det finns olika spridningsvinklar från Spot till Flood. Spot ger en lång och smal ljusbild medans Flood ger en kort och bred ljusbild.
Ljusbild
* IP - Ingress Protection: IP-klassningar visas med tvåsiffriga nummer. Den första siffran visar graden av skydd mot fasta föremål såsom damm. Den andra siffran visar graden av skydd mot vatten. Definitionen av dessa nivåer visas nedan.
Dammskydd:
0: Inget skydd
1: Skydd mot fasta främmande föremål med 50 mm diameter eller större
2: Skydd mot fasta främmande föremål med 12,5 mm diameter eller större
3: Skydd mot fasta främmande föremål med 2,5 mm diameter eller större
4: Skydd mot fasta främmande föremål med 1,0 mm diameter eller större
5: Dammskyddad
6: Dammtät
Vattenskydd:
0: Inget skydd
1: Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar
2: Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar när kapslingen lutas högst 15 grader
3: Skydd mot strilande vatten
4: Skydd mot överstrilning med vatten
5: Skydd mot vattenstrålar
6: Skydd mot kraftiga vattenstrålar
7: Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten
8: Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten
9: Vatten vid högtrycks-/ och ångrengöring
Ex. IP 67 = Dammtät + Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten